Samordning och regeringsuppdrag

Här finns information om de regeringsuppdrag Energimyndigheten arbetar med inom laddinfrastruktur.

+

Nationell samordning av laddinfrastruktur

I samband med att Naturvårdsverket 2015 fick uppdraget att dela ut stöd till laddinfrastruktur, via Klimatklivet, fick Energimyndigheten ett uppdrag att samordna laddinfrastruktur bland annat med regionalt fokus.

Klimatklivet, Naturvårdverket

Sedan 2016 har därför Energimyndigheten handlat upp ett kartverktyg i syfte att hjälpa Naturvårdsverket med sin process och prioritering för stöd till laddinfrastruktur.

Kartvertyg, Klimatklivet

Utöver att hjälpa Naturvårdsverket genom kartor och utformning av stöd har Energimyndigheten även utbildat personalen på Naturvårdsverket och länsstyrelserna om laddinfrastruktur. Kommunala energi- och klimatrådgivarna har också fått utbildning. Vidare har samordningsuppdraget deltagit på många externa aktiviteter kring laddinfrastruktur och bidragit till kunskap i ämnet.

+

Uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Regeringen har gett Energimyndigheten och Trafikverket i uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram. Handlingsprogrammet innebär en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig publik och icke-publik laddinfrastruktur. Programmet omfattar även tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon.

Uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Delrapportering genomfördes 1 feb 2023. Slutredovisning av uppdraget sker 1 nov 2023.

Delrapport inom uppdraget om handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas, pdf

 

+

Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering

Den myndighetsgemensamma uppföljningen ska underlätta för regeringen och andra aktörer att kunna dra slutsatser om hur elsystemets förutsättningar att utvecklas i takt med behovet av el. Uppföljningen har betydelse för genomförandet av övriga åtgärder i elektrifieringsstrategin som syftar till att förbättra sådana förutsättningar, som exempelvis övergången till elektrifierade fordon och utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Uppdrag att genomföra en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering, regeringen

Rapport Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering, pdf

Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering