Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Programmet Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter är en satsning som ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige.

Inom programmet fördelar Energimyndigheten stöd till aktörer som går samman för att bygga upp strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. Även kunskapsuppbyggnad och spridning av information är en viktig del av programmet.

Under 2022 beviljade Energimyndigheten stöd till 140 laddstationer, 12 vätgastankstationer och en kombinerad ladd- och vätgastankstation. Totalt fördelades 1,4 miljarder kronor.

Under 2023 fortsätter vi att stödja utbyggnaden med flera utlysningar med olika inriktning. Samtidigt kommer flera av de som blev beviljade stöd 2022 att bli färdiga och fungera som nya, spännande piloter som ger oss lärdomar inför den fortsatta utbyggnaden av såväl laddinfrastruktur som vätgastankstationer.

 

Beviljade projekt

Se vilka aktörer och platser som har beviljats stöd inom uppdraget regionala elektrifieringspiloter.

Beviljade projekt inom Regionala Elektrifieringspiloter

Aktuella utlysningar

Utlysning 3 inom programmet öppnade den 28 juni och stängde den 15 september 2023. Fokus i utlysningen är publika snabbladdningsstationer för tunga fordon.

Under våren 2024 planerar Energimyndigheten för nya stora utlysningar med delvis andra inriktningar än publika snabbladdningsstationer.