Genomförda aktiviteter

Nedan finns en lista över ett urval av de åtaganden och förslag från den strategiska planen som är genomförda.

Åtaganden är insatser som de sex myndigheterna kan genomföra inom ramen för myndighetsinstruktioner och regleringsbrev. Sammanlagt presenterade myndigheterna 29 åtaganden i den strategiska planen.

Förslagen är aktiviteter som exempelvis utredningar, regeringsuppdrag, styrmedel och andra åtgärder som bör beslutas av regeringen eller riksdag. Sammanlagt presenterades 59 förslag i den strategiska planen.

Genomförda åtaganden 

Genomförda förslag