Åtagande 2.4.1

Trafikverkets färjeleder är en förlängning av statlig väg där annan förbindelse saknas. Vägfärjorna drivs i huvudsak på fossil diesel och behöver bli fossilfria. Ett sätt är att ställa krav vid upphandling av nya färjor men även vid ombyggnation av befintliga färjor. Syftet med åtagandet är att ta fram en plan för hur vägfärjetrafiken kan bli fossilfri till senast år 2045.

Involverade myndigheter

Ansvarig myndighet: Trafikverket

Sammanfattning

Trafikverkets färjeleder är en förlängning av statlig väg där annan förbindelse saknas. Vägfärjorna drivs i huvudsak på fossil diesel och behöver bli fossilfria. Ett sätt är att ställa krav vid upphandling av nya färjor men även vid ombyggnation av befintliga färjor.

Trafikverket Färjerederiet har beslutat om Vision 45, vilket innebär att de ska vara fossilfria senast år 2045. Färjerederiet har även tagit fram en plan för hur Vision 45 ska bli verklighet. Planen omfattar ett flertal åtgärder både för nybyggnation och för ombyggnation.