Åtagande 2.4.14

Åtagande 2.4.14 handlar om hur drivmedelsleverantörer ska informera om drivmedels klimat- och miljöpåverkan.

Involverade myndigheter

Ansvarig myndighet: Energimyndigheten

Deltagande myndigheter: Transportstyrelsen, Konsumentverket

Sammanfattning

Energimyndigheten fick i 2017 års regleringsbrev i uppdrag av regeringen att analysera hur ett krav på att drivmedelsleverantörer ska erbjuda information om drivmedels klimat- och miljöpåverkan kan utformas. Uppdraget avrapporterades i april 2017 och regeringen la fram proposition 2017/18:229 om att föra in nya bestämmelser vilka beslutades under sommaren 2018.

Drivmedelsleverantörer som levererar minst 1 500 m3 flytande drivmedel eller 1 000 000 m3 gasformigt drivmedel blir skyldiga att informera om drivmedels klimatpåverkan och innehåll. Den nya förordningen träder i kraft 1 januari 2020.