Indikatorer inom SOFT

Indikatorerna används för att följa upp arbetet med transportomställningen inom SOFT, samt hur andra samhällsmål påverkar och påverkas av omställningen.

Det finns två olika kluster med indikatorer. Det ena klustret är indikatorer för att följa transportomställningen inom SOFT och det andra klustret av indikatorer följer upp hur andra samhällsmål och områden påverkar och påverkas av transportomställningen.

På följande webbsidor finns en sammanfattning av indikatorerna. Längre ner på den här sidan finns även två filmer som kortfattat förklarar indikatorerna.

Hela sammanställningen kan du ta del av i dokumenten:

Indikatorer för transportomställningen

Indikatorer för andra samhällsmål och transportomställningen