Indikatorer för uppföljning av andra relevanta områden och samhällsmål

Inom SOFT-samarbetet mellan sex myndigheter har en samling indikatorer valts ut för att ge en bild av hur arbetet med transportomställningen går. 16 av dessa följer upp områden och samhällsmål som påverkar eller påverkas av transportomställningen.

Indikatorerna används för att följa upp inom följande områden:

Klicka på länkarna för att läsa mer om indikatorerna på respektive område.

Den fullständiga sammanställningen av indikatorerna för uppföljning av andra samhällsmål finns i dokumentet: Indikatorer för andra samhällsmål och transportomställningen