Indikatorer för uppföljning av transportomställningen

Inom SOFT-samarbetet mellan sex myndigheter har en samling indikatorer valts ut för att ge en bild av hur arbetet med transportomställningen går. 15 av dessa följer specifikt upp transportomställningen.

Indikatorerna för att följa upp transportomställningen redovisas inom följande områden:

Klicka på länkarna för att läsa mer om indikatorerna på respektive område.

De flesta av dessa indikatorer publiceras i andra sammanhang, men några är nya bearbetningar av befintlig statistik.

Den fullständiga sammanställningen av indikatorerna för uppföljning av transportomställningen finns i dokumentet: Indikatorer för transportomställningen