Uppföljning av förnybara drivmedel

Omställningen till fossilfrihet inom transportsektorn behöver stå på tre ben. Förnybara drivmedel är ett av benen. För att följa utvecklingen på området används två stycken indikatorer.

Andel förnybart i transportsektorn (inrikes)

Andelen förnybart inom inrikes transporter har ökat från under 2 procent till knappt 20 procent under perioden 2010–2016. Den största ökningen har HVO stått för som blandas in i diesel och används som rent drivmedel till bussar och lastbilar.

Användningen av förnybara bränslen har varit fördelaktig då dessa bränslen erhållit skattelättnader i form av lägre eller obefintliga energi- och koldioxidskatter. Andel förnybart per bränsleslag

Andel förnybart per bränsleslag

Främst HVO har ökat och blivit det största förnybara drivmedlet inom transportsektorn. Anledningen till detta är att dess egenskaper är lika den fossila dieselns. Detta innebär att HVO kan blandas in i fossil diesel i högre grad än FAME, samt att lastbilar som tidigare kört på diesel kan byta till ren HVO utan att behöva modifiera motorn.