Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Inom ramen för samordningsuppdraget för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet överlämnade Energimyndigheten en strategisk plan för omställningen till regeringen i april 2017.

Utöver den strategiska planen har tre delrapporter överlämnats till regeringen den 16 juni 2017, om luftfart, sjöfart samt utvärdering och uppföljning av omställningen.

Frågor och svar om den strategiska planen.

Här kan du se presentationen av planen och efterföljande panelsamtal.

Dialog med aktörerna

Under arbetet med planen ordnades dialoger med aktörerna för att få in underlag. Ett första steg i arbetet var att samla in underlag under Öppet forum våren 2016. En sammanfattning av inkomna underlag under Öppet forum finns att ladda ner till höger. Här kan du ta del av alla bidrag.

Under hösten 2016 arrangerades tre dialogmöten för att samla in synpunkter och underlag för det vidare arbetet med den strategiska planen.