Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden

Mellan 2021-2024 driver Energimyndigheten projektet Accelererad elektrifiering av vägtransporter i Norden. Syftet är att förbättra förutsättningarna för elektrifierade vägtransporter på landsbygd och i gränsregioner samt att verka för ett gemensamt betalsystem för elbilsladdning inom Norden och EU. Projektet är ett samarbete med Trafikverket och finansieras av Nordiska ministerrådet.