Elbusspremie

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att betala ut premier för vissa elbussar.

Elbusspremien är ett statligt stöd för aktörer som bedriver kollektivtrafik.

Syftet med elbusspremien är att täcka delar av den merkostnad som köpet av en elbuss innebär och att främja introduktionen av elbussar på marknaden och på så sätt bidra till ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller.

Vem kan söka elbusspremien?

Elbusspremie kan sökas av:

 • kollektivtrafikmyndigheter
 • kommuner och aktiebolag som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet att ingå avtal om allmän trafik
 • företag som bedriver kollektivtrafik.

Elbussar som kan få stöd

Bussar som enbart drivs av el via ett batteri eller av vätgas som genererar el via en bränslecell (utsläppsfritt fordon), och hybridbussar som drivs av el och ett annat förnybart bränsle (rent fordon).

Bussarna ska registreras som bussklass II eller III i Transportstyrelsens fordonsregister och ha en maximal transportkapacitet på minst 15 passagerare. Det betyder att det inte går att söka elbusspremie för elbussar klass I, det vill säga stadsbussar.

Så här ansöker du

 1. Logga in på Mina sidor med personligt BankID
 2. Ansök om behörighet till e-tjänsten Elbusspremie
 3. När behörigheten är beviljad kan du ansöka om premien.

Mer information om hur du ansöker och begär utbetalning finns i vägledningen för elbussar.

Vägledning för elbussar (pdf)

Så mycket stöd kan ett företag eller en kollektivtrafikmyndighet få

Elbusspremiens storlek beräknas utifrån olika parametrar såsom om bussen är ett utsläppsfritt fordon eller ett rent fordon, den stödberättigande kostnaden samt vem stödmottagaren är.

+

Information om stödsummor

Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan elbussen och närmast jämförbara buss.

En elbusspremie som ges till en kollektivtrafikmyndighet, en kommun eller ett aktiebolag som har erhållit befogenhet att upphandla trafik får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 % av elbussens inköpspris, dock

 1. högst 100 % av den stödberättigande kostnaden om bussen är en elbuss eller 
 2. högst 50% av den stödberättigande kostnaden om bussen här en hybridbuss. 

En elbusspremie som ges till ett företag som ingått ett avtal om allmän trafik får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 % av elbussens inköpspris, dock

 1. högst 50 % av den stödberättigande kostnaden om bussen är en elbuss eller
 2. högst 40% av den stödberättigande kostnaden om bussen här en hybridbuss.

En elbusspremie som ges till övriga företag vid köp av en elbuss får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 % av elbussens inköpspris, dock

 1. högst 30 % av den stödberättigande kostnaden avseende stora företag
 2. högst 50 % av den stödberättigande kostnaden avseende mellanstora företag eller
 3. högst 60 % av den stödberättigande kostnaden avseende små företag.

En elbusspremie som ges till övriga företag vid köp av en hybridbuss får uppgå till ett belopp som motsvarar högst 20 % av elbussens inköpspris, dock

 1. högst 30 % av den stödberättigande kostnaden avseende stora företag
 2. högst 40 % av den stödberättigande kostnaden avseende mellanstora företag eller
 3. högst 50 % av den stödberättigande kostnaden avseende små företag.

 

 

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta oss via telefon eller mejl: klimat...@energimyndigheten.se

Telefonnummer

016-544 24 44

Öppettider

Helgfri måndag, onsdag, fredag: 09–11                          

Helgfri tisdag, torsdag: 13–15