Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet

2018 var Sverige ordförandeland för Nordiska ministerrådet. Som en del i ordförandeskapet har Energimyndigheten fått uppdraget att driva projektet "Hållbara nordiska städer med fokus på mobilitet" under 2018-2020. Syftet är att bidra till en hållbar stadsutveckling genom att stödja omställningen till fossilfria och hållbara transporter i nordiska städer och stadsregioner. Projektet innebär att samarbeta och byta erfarenheter med övriga nordiska länder för att bland annat hitta lösningar för laddning av elfordon och skapa attraktiva och klimatsmarta transporter i städer.