Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet

Sverige tog 2018 över ordförandeskapet inom Nordiska ministerrådet. Som en del i ordförandeskapet har Energimyndigheten fått uppdraget att driva projektet "Hållbara nordiska städer med fokus på mobilitet". Syftet är att bidra till en hållbar stadsutveckling genom att stödja omställningen till fossilfria och hållbara transporter i nordiska städer och stadsregioner. Projektet innebär att samarbeta och byta erfarenheter med övriga nordiska länder för att bland annat hitta lösningar för laddning av elfordon och skapa attraktiva och klimatsmarta transporter i städer.