Klimatpremie för lätta ellastbilar

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut klimatpremie för lätta eldrivna lastbilar. Detta är ett nytt stöd från 13 februari 2024.

Vad är klimatpremien för lätta ellastbilar?

Klimatpremien kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en ny eldriven lätt lastbil.

Syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden, minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

Ansök om stödet - beställ sedan fordonet

Kom ihåg att först ansöka om stödet. Efter att du skickat in ansökan kan du beställa fordonet.

Så här ansöker du

  1. Logga in på Mina sidor med personligt BankID
  2. Ansök om behörighet till e-tjänsten Klimatpremie.
  3. När behörigheten är beviljad kan du skicka in din ansökan.
  4. När ansökan är inskickad till Energimyndigheten kan du beställa fordonet. 

Mer information om hur du ansöker och begär utbetalning finns i vägledningen för lätta ellastbilar.

Vägledning för lätta ellastbilar (pdf)

Det här är en eldriven lätt lastbil

En eldriven lätt lastbil är ett fordon som är registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister, har en totalvikt på maximalt 3,5 ton samt drivs enbart av el eller av el som produceras av vätgas via bränsleceller.

Leasing

Företaget som söker klimatpremie ska kunna uppvisa faktura som är utställd till det egna företaget. Samma företag ska stå som ägare av fordonet i Transportstyrelsens vägtrafikregister när Energimyndigheten ska betala ut beviljat stöd.

Dessa regler gäller lika oavsett ägandeform (leasingavtal eller eget inköp). För fordon som nyttjas inom leasingavtal gäller att den som söker stödet måste stå som ägare av fordonet i Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Klimatpremien kan betalas ut till leasinggivare under förutsättning att de uppfyller övriga krav enligt förordningen.

Så mycket stöd kan ett företag, en region eller kommun få

Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan den lätta ellastbilen och närmast jämförbara fordon.

Stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 50 000 kronor per lätt ellastbil.

+

Stödsumman justeras över tid

För beslut som fattas från och med den 1 januari 2025 gäller att stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 40 000 kronor per lätt el lastbil.

För beslut som fattas från och med den 1 juli 2025 gäller att stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 30 000 kronor per lätt ellastbil.

Från och med den 1 oktober 2025 får inte Energimyndigheten fatta beviljandebeslut om lätta ellastbilar.

 

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta oss via telefon eller mejl: klimat...@energimyndigheten.se

Telefonnummer

016-544 24 44

Öppettider

Helgfri måndag, onsdag, fredag: 09–11                          

Helgfri tisdag, torsdag: 13–15