Klimatpremie för miljöarbetsmaskiner

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att betala ut klimatpremie för miljöarbetsmaskiner.

Klimatpremie kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en ny miljöarbetsmaskin.

Syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden, minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

Det här är en miljöarbetsmaskin

En miljöarbetsmaskin är ett motorredskap eller en traktor som har en nettoeffekt på minst 15 kW och som är avsedd att drivas enbart av el eller ett annat biodrivmedel som inte kan användas i motorer som kan drivas av fossila bränslen. Fordonet kan även drivas av elektrobränslen, exempelvis fossilfri framtagen vätgas.

Nytt gällande miljöarbetsmaskiner

Från och med 13 februari 2024 går det inte längre att söka stöd för miljöarbetsmaskiner som drivs av fordonsgas, bioetanol, bränsleceller eller hybridarbetsmaskiner. Däremot går det att söka stöd för en miljöarbetsmaskin som drivs av elektrobränslen, exempelvis fossilfri framtagen vätgas.

Så här ansöker du om premien

  1. Logga in på Mina sidor med personligt BankID
  2. Ansök om behörighet till e-tjänsten Elbusspremie
  3. När behörigheten är beviljad kan du ansöka om premien.

Mer information om hur du ansöker och begär utbetalning finns i vägledningen för arbetsmaskiner.

Vägledning för arbetsmaskiner (pdf)

+

Så mycket stöd kan ett företag, en region eller kommun få

Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan miljöarbetsmaskinen och närmast jämförbara fordon.

Stöd för köp av en miljöarbetsmaskin får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 20 procent av inköpskostnaden, dock

  1. högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden, eller
  2. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden, om maskinen enbart drivs med el.

 

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta oss via telefon eller mejl: klimat...@energimyndigheten.se

Telefonnummer

016-544 24 44

Öppettider

Helgfri måndag, onsdag, fredag: 09–11                          

Helgfri tisdag, torsdag: 13–15