Klimatpremie för tunga lastbilar

Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att betala ut klimatpremie för tunga eldrivna lastbilar, miljölastbilar och fordongaslastbilar som är avsedda att drivas med biogas.

Klimatpremie för tunga lastbilar kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en ny eldriven lastbil, miljölastbil eller en fordonsgaslastbil.

Syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden, minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

Så här ansöker du om premien

 1. Logga in på Mina sidor med personligt BankID
 2. Ansök om behörighet till e-tjänsten Elbusspremie
 3. När behörigheten är beviljad kan du ansöka om premien.

Mer information om hur du ansöker och begär utbetalning finns i vägledningen för tunga lastbilar.

Vägledning för tunga lastbilar (pdf)

Beskrivning av tunga lastbilar

+

Eldriven tung lastbil, utsläppsfri

En eldriven tung lastbil är ett utsläppsfritt fordon som:

 • är eller ska bli registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister
 • har en totalvikt som överstiger 3,5 ton
 • drivs enbart av el eller av el som produceras av vätgas via bränsleceller.
+

Miljölastbil, rent fordon

En miljölastbil är ett rent fordon som:

 • är eller ska bli registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister
 • har en totalvikt som överstiger 3,5 ton
 • är ett hybridfordon som drivs av el samt ett övrigt förnybart bränsle.
+

Fordonsgaslastbil

En fordonsgaslastbil är en tung lastbil som:

 • är eller ska bli registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister
 • har en totalvikt som överstiger 3,5ton
 • är avsedd att drivas med biogas.

Förändringar gällande tunga lastbilar

Genom ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon går det inte längre att söka stöd för lastbilar drivna av bioetanol.

Fordonsgaslastbilar avsedda att drivas med biogas är fortfarande möjligt att söka stöd för men regleras nu genom stöd av kommissionens förordning (EU) 2023-2381 även kallat försumbart stöd eller de minimis.

En ansökan om stöd för fordongaslastbilar ska förutom övriga krav också innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som sökanden:

 • har fått under det kalenderår som ansökan lämnas
 • har fått under de två föregående kalenderåren
 • tidigare har ansökt om eller beviljats och som avser samma stöd­berättig­ande kostnad som ansökan avser.

Så mycket stöd kan ett företag, en region eller kommun få

Klimatpremiens storlek beräknas utifrån olika parametrar såsom om miljöfordonet är en eldriven lastbil, en miljölastbil en fordonsgaslastbil, vad den stödberättigande kostnaden är samt vem stödmottagaren är.

+

Information om stödsumman

Stöd för köp av en eldriven lastbil (utsläppsfri) får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 25 procent av inköpskostnaden, dock

 1. högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller stora företag
 2. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller medelstora företag, eller
 3. högst 60 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller små företag.

Stöd för köp av en miljölastbil (rent fordon) får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 20 procent av inköpskostnaden, dock

 1. högst 20 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller stora företag
 2. högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller medelstora företag, eller
 3. högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller små företag.

Stöd för köp av en fordonsgaslastbil får beviljas med ett belopp som mot¬svarar högst 20 procent av inköpskostnaden, dock högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden.

Regleras genom stöd av kommissionens förordning (EU) 2023-2381 även kallat försumbart stöd eller de minimis.

 

Kontakta oss om du har frågor

Du kan kontakta oss via telefon eller mejl: klimat...@energimyndigheten.se

Telefonnummer

016-544 24 44

Öppettider

Helgfri måndag, onsdag, fredag: 09–11                          

Helgfri tisdag, torsdag: 13–15