Klimatpremien

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner i en ny klimatpremie. Den sökande kan få maximalt 20 procent av miljöfordonets inköpspris och stödet beräknas finnas fram till och med 2023.

Illustration av lastbil med elsladd

Vilka kan söka premien?

Företag, kommuner och regioner kan söka statligt stöd för köp av miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Även leasing av fordonen räknas som köp under förutsättning att leasingen är så kallad finansiell leasing.

Vilka fordon är stödberättigade?

  • Tunga lastbilar, med en totalvikt över 3,5 ton, som drivs enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa. Även lastbilar, som drivs av en kombination av ovanstående bränslen, är också stödberättigad, exempelvis en laddhybrid som drivs av el samt bioetanol eller fordonsgas.
  • Eldrivna arbetsmaskiner med en nettoeffekt över 75 kW. Arbetsmaskinerna delas in i dels motorredskap och dels traktorer enligt lagen om vägtrafikdefinitioner. Fordonen får drivas enbart av elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.

Hur går ansökan till?

Ansökan om stöd till miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner sker genom ett elektroniskt ansökningsformulär som finns i våra e-tjänster. Information om hur det går till att söka stödet finnas i ”Vägledning för ansökan och utbetalning av klimatpremien”.

Vanliga frågor och svar om klimatpremien

 

Vilka typer av organisationer kan söka klimatpremien?

Stöd får beviljas företag, kommuner och regionen för köp av en miljölastbil eller en eldriven arbetsmaskin. Det innebär att privatpersoner inte kan söka stödet.

Finns det specifika ansökningsomgångar för klimatpremien, eller kan man skicka in ansökningar löpande?

Det finns inga särskilda ansökningsomgångar utan inskickade ansökningar behandlas löpande.

Vilka typer av arbetsmaskiner går det att få stöd för?

Arbetsmaskinerna delas in i två grupper; motorredskap och traktorer. Exempel på motorredskap är hjullastare, grävmaskiner samt motorredskap inom jord- och skogsbruket.

Vi kommer att byta ut en dieseldriven lastbil till en biogaslastbil genom ett leasingavtal. Kan vi söka klimatpremien?

Om leasingavtalet är utformat som ett avbetalningsköp med serviceavtal (där leasingtagaren äger fordonet efter leasingtidens slut, så kallad finansiell leasing) är det att betrakta som ett köp och kan vara stödberättigat.

I stödansökan ska man uppge ”närmast jämförbara dieselfordon”. Vad menas med det?

Stödet får inte överstiga 40 procent av den stödberättigande kostnaden som är mellanskillnaden mellan miljöfordonet och närmast jämförbara dieselfordon. Med närmast jämförbara dieselfordon menas ett fordon som i sin konstruktion är jämförbar med miljöfordonet, exempelvis avseende vikt, längd, antal axlar och lastkapacitet och som drivs av diesel.

En tidpunkt ska anges då det stödberättigande köpet ska vara genomfört. Vad innebär detta och hur beräknas denna tid?

Ett stödberättigat köp är genomfört då miljöfordonet är levererat till den sökande. Denna tidpunkt sätts i förhållande till den beräknade leveranstiden för aktuellt fordon.

Har du en annan fråga om klimatpremien, eller vill du lämna en synpunkt eller bli kontaktad av en av Energimyndighetens handläggare? Fyll i uppgifterna nedan. * innebär obligatorisk uppgift.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas