Klimatpremien

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa miljölastbilar, elektriska arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner i en klimatpremie. Den sökande kan få maximalt 20 procent av miljöfordonets inköpspris och stödet beräknas finnas fram till och med 2024.

Ny information om klimatpremien

Har din organisation ansökt om stöd och fått fordonen levererade? Då finns det en möjlighet att få ansökan beviljad i år.

Information om ansökan och stöd

Illustration av lastbil med elsladd

Vilka kan söka premien?

Klimatpremien för vissa miljöfordon kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en miljölastbil, en eldriven arbetsmaskin eller en miljöarbetsmaskin.

Vilka fordon är stödberättigade?

  • Tunga lastbilar, med en totalvikt över 3,5 ton, som drivs enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa. Även lastbilar, som drivs av en kombination av ovanstående bränslen, är också stödberättigad, exempelvis en laddhybrid som drivs av el samt bioetanol eller fordonsgas.
  • Eldrivna arbetsmaskiner är ett motorredskap eller en traktor enligt lagen om vägtrafikdefinitioner som har en nettoeffekt över 15 kW och som drivs enbart av elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.
  • Miljöarbetsmaskiner är ett motorredskap eller en traktor enligt lagen om väg­trafikdefinitioner, som har en nettoeffekt över 75 kW, och som är avsedd att drivas antingen enbart av fordonsgas eller bio­etanol, eller av någon av dessa i kombi­nation med elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.

Hur går ansökan till?

Ansökan om stöd till miljölastbilar, eldrivna arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner sker genom ett elektroniskt ansökningsformulär som finns i våra e-tjänster. Information om hur det går till att söka stödet finns i ”Vägledning för ansökan och utbetalning av klimatpremien”.

Ansök om stödet

Information om hur du ansöker

Vanliga frågor och svar om klimatpremien

 

+

Vilka typer av organisationer kan söka klimatpremien?

Stöd får beviljas företag, kommuner och regionen för köp av en miljölastbil eller en eldriven arbetsmaskin. Det innebär att privatpersoner inte kan söka stödet.

+

Finns det specifika ansökningsomgångar för klimatpremien, eller kan man skicka in ansökningar löpande?

Det finns inga särskilda ansökningsomgångar utan inskickade ansökningar behandlas löpande.

+

Vilka typer av arbetsmaskiner går det att få stöd för?

Arbetsmaskinerna delas in i två grupper; motorredskap och traktorer. Exempel på motorredskap är hjullastare, grävmaskiner samt motorredskap inom jord- och skogsbruket. Arbetsmaskinerna kan drivas av elektricitet via en bränslecell, ett batteri eller en extern källa, bioetanol, fordonsgas eller hybrid av dessa bränslen.

Eldrivna arbetsmaskiner måste ha en nettoeffekt på över 15kW medan övriga arbetsmaskiner som kan få stöd måste ha en nettoeffekt på över 75kW.

Det finns ett krav i förordningen att samtliga arbetsmaskiner ska vara inregistrerade i Transportstyrelsens fordonsregister för att kunna erhålla stöd. Vissa arbetsmaskiner går inte att inregistrera i Transportstyrelsens fordonsregister, exempelvis motorredskap klass II.

Dessa fordon ska, vid begäran om utbetalning av beviljat stöd, registreras hos Energimyndigheten på annat sätt vilket framgår av ansökningsformuläret för begäran om utbetalning. Denna förändring gäller från och med 11 oktober 2022.

+

I stödansökan ska man uppge ”närmast jämförbara dieselfordon”. Vad menas med det?

Stödet får inte överstiga 40 procent av den stödberättigande kostnaden som är mellanskillnaden mellan miljöfordonet och närmast jämförbara dieselfordon. Med närmast jämförbara dieselfordon menas ett fordon som i sin konstruktion är jämförbar med miljöfordonet, exempelvis avseende vikt, längd, antal axlar och lastkapacitet och som drivs av diesel.

+

En tidpunkt ska anges då det stödberättigande köpet ska vara genomfört. Vad innebär detta och hur beräknas denna tid?

Ett stödberättigat köp är genomfört då miljöfordonet är levererat till den sökande. Denna tidpunkt sätts i förhållande till den beräknade leveranstiden för aktuellt fordon.

+

När kan jag beställa mitt fordon?

När er ansökan har inkommit till oss kan du gå vidare och beställa ditt fordon.

Genom att ansökan inkommit innan köpet påbörjats har ni uppfyllt kravet enligt förordningen (Förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon).

Bidrag ges om det finns medel.

 

Har du en annan fråga om klimatpremien, eller vill du lämna en synpunkt eller bli kontaktad av en av Energimyndighetens handläggare? Fyll i uppgifterna nedan. * innebär obligatorisk uppgift.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas