Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Satsningen Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Energimyndigheten har fördelat 1,4 miljarder kronor till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Syftet med stödet är att möjliggöra elektrifieringen av de relativt korta regionala godstransporterna, som utgör en stor del av godstransporterna i landet.

Stödet kan sökas av alla utom privatpersoner och täcker 100 procent av investeringskostnaden. Ett villkor för stödet är att projekten ska dela lärdomar, samt att ladd- och tankstationerna ska vara i bruk i minst fem år efter uppförandet.

 

Aktuella utlysningar

Utlysning 1 öppnade 23 mars 2022 och stängde den 22 april 2022.

Utlysningen Experimentell utveckling inom regionala elektrifieringspiloter öppnade 17 mars 2023 och stänger den 14 april 2023. Den riktar sig till de aktörer som fick stöd i utlysning 1. 

Läs mer om utlysningarna via rutan Till utlysningen. 

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om stödet inom Regionala elektrifieringspiloter. Sidan kommer uppdateras löpande.

Frågor och svar om Elektrifieringspiloter (energimyndigheten.se)