Nordisk batterivärdekedja

Hur ser den nordiska framtiden inom batteriområdet ut? Vi har undersökt vilka utmaningar och möjligheter som finns för en hållbar nordisk batterivärdekedja.

I dag domineras marknaden för batterier av ett fåtal asiatiska leverantörer, men de nordiska länderna har stora möjligheter att bidra till en hållbar batterivärdekedja – bland annat genom goda tillgångar på grön energi, starka industriella traditioner, rika mineraltillgångar och innovativa tänkesätt. Men det finns många utmaningar och den globala konkurrensen om tillverkning, kompetens och råvaror blir alltmer intensiv.

Nordiskt samarbete avgörande

Om Sverige och Norden ska lyckas ta vara på de möjligheter som finns här och nu, är samarbete mellan länderna avgörande. Om vi jobbar tillsammans är det stor chans att Norden kan bli ett globalt kraftcentrum för batteriutveckling och tillverkning. Det finns tre särskilt avgörande områden där insatser kommer att krävas om detta ska lyckas, enligt en rapport som undersökt det nordiska batteriekosystemet:

  • kompetensförsörjning
  • säker tillgång till stabil, icke-fossil och billig energi
  • gemensamma främjandeaktiviteter inom Norden.

Rapport om det nordiska batteriekosystemet

Rapporten, som tagits fram av Energimyndigheten, Business Sweden, Innovasjon Norge och Business Finland, är en uppdatering av en studie från 2021 och är baserad på djupintervjuer med 40 ledande företag inom batterivärdekedjan i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island samt tidigare analyser, rapporter och marknadsinformation.

Rapporten The Nordic Battery Value Chain, Business Sweden