Aktörsdialoger om CCS

En viktig del av Energimyndighetens arbete inom nationellt centrum för CCS är att skapa en effektfull aktörssamverkan genom att delta i och arrangera aktörsdialoger om CCS.

Energimyndighetens aktörssamverkan genomförs genom direkt dialog med nationella och internationella företag, myndigheter, akademi och intresseorganisationer.

På myndighetsnivå arbetar Energimyndigheten särskilt i dialog med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning.

Havs- och vattenmyndigheten

Naturvårdsverket

Sveriges geologiska undersökning

Årlig nätverksträff inom CCS

Energimyndigheten arrangerar årligen en nätverksträff inom ramen för nationellt centrum för CCS. 

Nästa nätverksträff är den 30 maj 2024.

Nätverksträff om lagring av koldioxid

Sammanfattning från nätverksevenemang 2023

Ta del av konferensrapporten "Ett skepp kommer lastat" som innehåller presentationer och diskussioner från vårt nätverksevenemang om CCS den 1 juni 2023.

Ett skepp kommer lastat - konferensrapport om CCS