Frågor och svar för dig som hanterar hållbara bränslen och drivmedel

Här hittar du som verksamhetsutövare frågor och svar om hållbarhetskriterier. Det flesta frågor som vi får in finns redan besvarade i vägledning. Vissa vanliga och mycket specifika frågor finns i den här sektionen. Om du har synpunkter eller upplever att du har frågor som inte besvaras här eller i vår vägledning så är du välkommen att kontakta oss på hb...@energimyndigheten.se.