Rapportering av hållbara mängder

Energimyndigheten samlar in uppgifter om användningen av biodrivmedel och biobränslen i Sverige. Alla som är rapporteringsskyldiga ska rapportera in till oss senast 1 april varje år de mängder biodrivmedel som hanterats föregående år och de mängder biobränslen som slutanvänts (alltså förbränts).

Vem ska rapportera?

Alla som har ett hållbarhetsbesked – med undantag för de som är frivilligt rapporteringsskyldiga – ska rapportera. Vilka som är rapporteringsskyldiga anges i de fyra första punkterna i 3 kap. 1 § i lagen om hållbarhetskriterier. De bränslen du har ett frivilligt hållbarhetsbesked för ska inte rapporteras in till oss. Om du till exempel levererar hållbara biobränslen till någon annan aktör ska du inte rapportera de mängderna till oss. Detta är för att undvika dubbelräkning i statistiken. Den som i slutändan förbränner bränslet kommer att rapportera till oss.

Hållbarhetsbesked

Vad och när ska jag rapportera?

Du ska rapportera in de mängderna din organisation har varit rapporteringsskyldiga för, för slutanvändare är detta förbrukade mängder biobränslen och för biodrivmedelsleverantörer är det biodrivmedel där skattskyldigheten har inträtt. Rapporteringen skickas till Energimyndigheten varje år, senast 1 april, det påföljande året från att bränslet har hanterats.

Vad för information innehåller rapporteringen?

Rapporteringen ska innehålla samtliga partier med dess hållbarhetsegenskaper. Hållbarhetsegenskaperna för bränslet ska följa hela bränslets produktionskedja, för grot kan detta till exempel motsvara från uttaget av råvara till förbränningen. En del av den informationen som ska uppges är: typ av bränsle, användningsområde, mängd, typ av råvara, ursprungsland och resultat av växthusutsläppet.
Du kan hitta mer information om rapporteringen i vår vägledning, se flik hjälpmedel.

Hjälpmedel

Inrapportering av mängder för fasta och gasformiga biobränslen

Fasta och gasformiga biobränslen har inte omfattats av lagen om hållbarhetskriterier förrän mitten av år 2021, första gången som aktörer ska inkomma med uppgifter för dessa biobränslen till Energimyndigheten är senast 1 april 2023. Uppgifter som då ska rapporteras avser sådant biobränsle som hanterats från 1 januari 2022 till 31 december 2022. Det är beslutat att mängderna från då den nya lagen trädde i kraft (1 juli 2021) till 31 december 2021 inte behöver rapporteras in. Notera att det här inte gäller för biodrivmedel och flytande biobränslen, som även berörts av årlig rapportering enligt tidigare regelverk. De mängderna ska ha rapporterats in till oss senast1 april 2022. Vänligen kontakta oss om du upptäcker att ni har mängder som inte har rapporterats in enligt kraven.

Rapportering gör du enklast i vår e-tjänst Mina sidor. Där finns även mallen för rapportering tillgänglig för nedladdning. Vid eventuella ändringar/uppdateringar av mallen så laddas det generellt upp en ny version av mallen för kommande års rapportering runt årsskiftet.

Vad gör vi med information som rapporteras in?

Energimyndigheten granskar inkomna rapporteringar för att se till att regelverket efterlevs. Informationen används också som underlag för rapportering till EU för att visa på Sveriges uppfyllelse av mål om ökad andel förnybar energi.

Ytterligare frågor?

Om ni har ytterligare frågor kan ni mejla oss eller ringa på telefonnumret nedan under följande tider:

Telefontider 4 mars-11 april

Måndag och tisdag kl 13-15

Onsdag och torsdag kl 9-11