Unionsdatabasen

Kommissionen arbetar med att ta fram en unionsdatabas för att säkerställa god spårbarhet för biodrivmedel och andra förnybara bränslen. Syftet är också att undvika bedrägerier. Energimyndigheten följer utvecklingen av unionsdatabasen och verkar för att genomförandet av den skall bidra till en ökad transparens gällande spårbarhet för biodrivmedel och biobränslen utan att för den skull föranleda en orimlig administrativ börda.

Det omarbetade förnybartdirektivet, även kallat RED II, angav att EU-kommissionen skulle säkerställa att en unionsdatabas utvecklas vilken ska möjliggöra spårning av gasformiga och flytande transportbränslen. Direktivet angav även att medlemsstater ska kräva att de ekonomiska aktörer som hanterar sådana bränslen rapporterar transaktionerna av bränslen mellan olika ekonomiska aktörer i unionsdatabasen. I Sverige är detta implementerat i lagen om hållbarhetskriterier.

I ändringsdirektivet till förnybartdirektivet, även kallat RED III, har kraven på unionsdatabasen utvecklats till att omfatta alla gasformiga och flytande förnybara bränslen och även återvunna kolbränslen.

+

Kommer Energimyndigheten att rapportera vidare information som företag rapporterar till myndigheten vidare till unionsdatabasen?

Nej, varje företag måste själva säkerställa att informationen rapporteras in där.

+

Kan det europeiska gasnätet användas för att distribuera biogas?

Ja, i ändringsdirektivet till förnybartdirektivet, även kallat RED III, förtydligas att det Europeiska gasnätet ska betraktas som en plats där bränslen kan tillföras och tas ut enligt massbalansprincipen.

+

Hur ofta måste man redovisa uppgifter till unionsdatabasen?

Av förnybartdirektivet framgår att ekonomiska operatörer ska mata in data i god tid. Enligt den wiki-sida som EU-kommissionen har publicerat betyder det inom 72 timmar.

+

När måste man börja använda unionsdatabasen?

RED III anger att EU-kommissionen ska säkerställa att unionsdatabasen ska vara på plats och färdig att användas senast den 21 november 2024. Efter det datumet är därför tanken att databasen ska användas av ekonomiska operatörer.

+

Hur registrerar jag mitt företag i unionsdatabasen?

Om du behöver hjälp med att registrera ert företag i unionsdatabasen kan Energimyndigheten bistå med det. Maila oss via kontaktinformationen nedan!