Beskrivning av märkningen

Så här läser du etiketten för miljöinformation om drivmedel.

Del 1 - topp.jpg

Överst på dekalen ser du vilket år som ligger till grund för informationen på dekalen. Därefter står produktens namn och vilken typ av drivmedel det är enligt klassificeringen i drivmedelslagen.

På den webbplats som anges finns förutom informationen på dekalen, även uppgifter om råvarornas ursprungsland. För el finns också möjlighet att ange andel förnybar och fossil energi i de fall detta baseras på ursprungsgarantier.

Del 2 - skala.jpg

Produktens klimatpåverkan visas som ett stapeldiagram från Hög till Låg, med färgfält från mörkt rött till grönt. Desto lägre klimatpåverkan en produkt har, desto längre till höger placeras markeringen på dekalen.

Produktens klimatpåverkan är beräknat som utsläpp av växthusgaser från hela livscykeln, klimatpåverkan anges i enheten g CO2ekv/MJ (LCA).

För el anges även klimatpåverkan i g CO2ekv/kWh (LCA). 

Del 3 - råvaror.jpg
Under råvaror kan du se hur stor andel av produktens energiinnehåll som kommer från förnybara respektive fossila råvaror. Du kan också se vilka råvaror som använts för att framställa produkten, samt hur stor andel av produkten som varje råvara utgör. Är produkten el anges råvaran som el, och fossil respektive förnybar andel ska då ej anges på dekalen.
Del 4 - fot.jpg
Längst ned på dekalen ser du igen vilket årtal informationen på dekalen är hämtad ifrån. Här anges också den webbplats där Energimyndigheten ger mer information om miljöinformationen.