Statsstödsrapporteringen

Statsstödsrapporteringen genomförs för att säkerställa att Sverige lever upp till EU:s miljöstödsriktlinjer. Rapporteringen är en förutsättning för att möjliggöra fortsatta skattelättnader för biodrivmedel på den svenska marknaden. Sedan 2014 har EU-kommissionen ställt krav på att Sverige ska göra två rapporteringar om året.

Vem ska delta i statsstödsrapporteringen?

 Helårsrapporteringen omfattar alla företag som varit skatteskyldiga för biodrivmedel för transportändamål under det gångna året. De flesta av dessa företag behöver även delta i halvårsrapporteringen som avser tidsperioden januari-juni för innevarande år. Företag vars skattskyldighet för biodrivmedel till transportändamål enbart gäller biogas behöver inte delta i halvårsrapporteringen.

Vem behöver inte delta i statsstödsrapporteringen?

Företag som inte har varit skattskyldiga för några mängder biodrivmedel under innevarande år eller det gångna året är undantagna från statsstödsrapporteringen.

Rapportering i september och januari

När det börjar bli dags för rapportering kontaktar Energimyndigheten alla företag som sedan tidigare är rapporteringsskyldiga. Kontakten sker genom ett e-postutskick med information och instruktioner som är relevant för rapporteringen. Företagen gör rapporteringen genom e-tjänsten mina sidor.

Vad ska rapporteringen innehålla?

Företag ska rapportera alla mängder biodrivmedel som hanterats och kostnadsuppgifter för dessa. Både producerade, inköpta och importerade mängder ska redovisas. Utöver detta redovisas vilka mängder företaget själva har gjort skatteavdrag för och vilka mängder som sålts till andra aktörer.

+

Varför genomförs statsstödsrapporteringen?

En förutsättning för att Sverige ska få fortsätta använda skattenedsättning för biodrivmedel är att vi lever upp till EU:s riktlinjer för miljöstöd. Enligt riktlinjerna behöver vi kunna bevisa för EU-kommissionen att skattelättnader för ett biodrivmedel inte ges till den grad att biodrivmedlet blir billigare än dess fossila motsvarighet. Genom statsstödsrapporteringen sammanställer vi två gånger om året ett kostnadsunderlag som regeringen avrapporterar till kommissionen. Läs mer under Statsstöd för biodrivmedel.