Fullgörande för verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer

Cirka 750 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion samt ca 20 luftfartygsoperatörer omfattas av EU:s direktiv om handel med utsläppsrätter. Via denna sida hittar du som verksamhetsutövare för en anläggning/flygoperatör information som berör dig. 

EU:s system för handel med utsläppsrätter ställer en rad krav på de företag som omfattas under rapporteringsperioden.

Lämna in en verifierad utsläppsrapport till Naturvårdsverket

Senast 31 mars varje år måste verksamhetsutövaren/luftfartygsoperatören samt sjöfartygsoperatören rapportera utsläppen för föregående år i form av en utsläppsrapport som ska vara verifierad av en ackrediterad kontrollör. Rapporten ska lämnas till Naturvårdsverket i EU ETS Reporting Tool.

Om utsläppsrapporten uteblir eller inkommer sent ska Naturvårdsverket besluta om en förseningsavgift på 50 000 kr. Detsamma gäller om rapporten inte har verifierats av ackrediterad kontrollör senast 31 mars.

Notera ett årsutsläpp i unionsregistret

Verksamhetsutövaren/luftfartygsoperatören måste senast 31 mars varje år notera årsutsläppet i unionsregistret. Om ett verifierat årsutsläpp inte finns på kontot så spärras kontot för utgående transaktioner den 1 april. Kontot får då status ”Spärrat/Blocked”. Spärren släpps så snart som ett verifierat årsutsläpp finns på kontot.

För att kunna notera ett årsutsläpp så måste en verfierare först vara vald på kontot. Har man bytt verifierare sedan förra året så måste man byta till rätt verifierare innan man noterar årsutsläppet. Gör man inte det så går uppgiften med godkännandet till fel verifierarföretag och det noterade utsläppet måste avslås innan man kan byta till rätt verifierare.

Om anläggningens årsutsläpp inte kan verifieras så kommer Naturvårdsverket att besluta om skönstaxering efter fullgörandeperioden. Anläggningen kommer då att vara i status ”spärrad/blocked” tills ett verifierat årsutsläpp finns på anläggningen i unionsregistret.  Energimyndigheten kommer att lägga in det skönstaxerade årsutsläppet efter att Naturvårdsverkets beslut meddelats.

Observera att flygoperatörer dels behöver notera EU-utsläpp, och dels behöver notera schweiziska utsläpp. Om inga schweiziska utsläpp har förekommit ska noll schweiziska utsläpp noteras.

Överlämna utsläppsrätter i unionsregistret

Verksamhetsutövaren/luftfartygsoperatören samt sjöfartygsoperatören måste senast 30 september varje år överlämna utsläppsrätter motsvarande de verifierade utsläppen under föregående år. Om den verifierade utsläppssiffran från föregående år är noll behöver inget överlämnande göras eftersom inget faktiskt utsläpp har skett.

Överlämnandet ska göras i unionsregistret och det finns flera sätt för aktörerna att införskaffa utsläppsrätter. Viktigt att enheterna finns på kontot där överlämnandet ska göras i tid för att kunna genomföra överlämnandet senast 30 september. Överlämnandetransaktioner går igenom direkt, men observera att tidsfördröjningar kan tillkomma för andra typer av transaktioner. Om överlämnandet inte slutförs innan 1 oktober kommer en sanktionsavgift att utkrävas om 100 Euro/ton CO2, och krav på överlämnande kvarstår även efter det att avgiften betalats.

Om utsläppen inte kan verifieras och anläggningen kommer att skönstaxeras, så måste överlämnande ändå genomföras. Naturvårdsverket kan hjälpa till med uträkningar för att täcka skönstaxeringen. Eventuellt överskott är tillgodo och kan användas vid nästa års överlämnande.

Guide för överlämnande av utsläppsrätter (pdf)  

Observera att överlämnandet måste godkännas av två kontoombud. Ett kontoombud som startar överlämnandetransaktionen och ett kontoombud som godkänner den via Lista över uppgifter. Här hittar du guiden.

Kontrollera att ni är klara med ert fullgörande

Energimyndigheten har tagit fram en guide som visar hur ni själva kan kontrollera att ni är klara med ert fullgörande i unionsregistret. Här hittar du guiden.