Panorama, visuellt verktyg för klimatomställning

Panorama är verktyget som visualiserar en möjlig väg för Sveriges klimatomställning. Där ser du vilka delar av samhället som ställer om och hur det går. Verktyget visar också vad som krävs för att vi ska nå målet om nettonollutsläpp till år 2045.

Illustration av visualiseringsverktyget Panorama

Panorama visualiserar utsläppen som sker inom Sveriges gränser, de pågående omställningarna som kan minska dem och indikatorer som visar hur omställningen går. I verktyget presenteras också ett urval av de viktigaste styrmedlen och initiativ som kan bidra till omställningen.

Det målbaserade omställningsscenariot är ett av flera möjliga för Sveriges väg mot nettonollutsläpp och tar sin utgångspunkt i den senaste officiella utsläppsstatistiken. Omställningarna och deras uppskattade bidrag till utsläppsminskning är baserade på bedömningar från olika rapporter och underlag, både från myndigheter och näringslivet.

Välkommen in och få en överblick över nuläget och vilka lösningar som kan göra att vi når klimatmålen!

Panorama

Följ Panorama på LinkedIn

Panoramas redaktion

De tre myndigheterna som står bakom verktyget är Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Vi har en gemensam redaktion som ansvarar för att uppdatera innehållet. Om du har frågor, förslag eller synpunkter, skicka e-post till pano...@klimatpolitiskaradet.se eller skriv direkt i formuläret i Panorama.