Sök stöd för energiplanering

Länsstyrelser, regioner och kommuner har möjlighet att få stöd för projekt inom energiplanering. Fokus ska ligga på elektrifiering, grön omställning och ökad försörjningstrygghet.

Om vi ska kunna möta framtidens elbehov behöver vi stärka den lokala och regionala energiplaneringen. Energimyndigheten har ett anslag på 80 miljoner kronor om året mellan 2024-2026 att använda inom området energiplanering. En del av anslaget delas ut till lokala och regionala satsningar på energiplanering.

Prioriterade projektområden

Vi söker projekt som kan bidra till bättre förutsättningar för utveckling av elsystemet och som underlättar investeringar i fossilfri elproduktion och annan infrastruktur som är nödvändig för elektrifieringen av Sverige.

Prioriterade områden är:

Mer information om prioriterade områden och utformande av projektförslag finns i pdfen Inbjudan till att lämna projektförslag inom området energiplanering.

Inbjudan till att lämna projektförslag inom området energiplanering (pdf)