Installera en laddstation

För att Sverige ska få en fungerande infrastruktur ser Energimyndigheten vikten av att det finns laddstationer både i och utanför tätorter.  

Placera laddstationer nära bostad eller arbetsplats

Det är lämpligt att placera laddstationen vid bilägarens ordinarie parkeringsplats eftersom ett fordon står parkerad där mestadels av tiden. Ordinarie parkeringsplats kan vara till exempel vid hemmet eller företagsparkeringen.

På ordinarie parkeringsplatser finns det ofta el framdragen till exempel för motorvärmare. Då är det relativt enkelt att anpassa dessa uttag för laddning av laddfordon.

För denna typ av laddning rekommenderas normalladdning då fordonet förväntas vara parkerad på denna plats under en längre tid, ungefär 8 timmar. 

Placera laddstationer i garage eller parkeringshus

Att installera laddstation till fordon på gator är kan vara komplicerat då flera lagar och regler styr vad som får uppföras i gaturummet. Att installera laddplatser i garage eller parkeringshus kan vara ett bra alternativ. Laddstationen kan både vara publika eller icke-publika. Laddstationen kan även vara så kallad semi-publik, vilket betyder att den är öppen för allmänheten under vissa tider och dagar. 

Ta hjälp av din lokala energi- och klimatrådgivare 

Har du några frågor kring installation av en laddstation? Hör av dig till din lokala energi-och klimatrådgivare för oberoende och kostnadsfri rådgivning. Där kan du även ta reda på vilka aktuella stöd som finns.

Energi- och klimatrådgivningen

Energi-och klimatrådgivare ger stöd och råd till:

  • privatpersoner
  • små och medelstora företag
  • bostadsrättsföreningar
  • privata flerbostadshusägare
  • föreningar. 

Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen har samlat matnyttig information gällande installation av laddstation, exempelvis att kolla med ditt lokala nätbolag om det finns tillräckligt med effekt i fastigheten och/eller i området vid installation av flera laddboxar/stolpar.

Fixa laddplats