Laddinfrastruktur i Sverige

Elektrifiering är avgörande för transportsektorns klimatomställning, vilket kräver en välutbyggd laddinfrastruktur för enkel och säker laddning. Och resan till ett elektrifierat samhälle går allt snabbare.

Sedan 2020 har antalet elfordon tredubblats. I april 2024 fanns det cirka 600 000 lätta fordon, 540 tunga lastbilar och drygt 1 200 elbussar registrerade i Sverige.

Även fast 90 procent av laddningen sker hemma eller på arbetsplatsen, är publika laddstationer avgörande för de som inte har tillgång till privat laddning eller planerar en längre resa. Sveriges nästan heltäckande nät av snabbladdare gör fler elbilar på vägarna möjligt. Idag finns över 40 000 publika laddpunkter.

Publik laddning av personbilar erbjuds nästan i hela landet

Kartan nedan visar Trafikverkets prioriterade vägnät för långväga resor för personbilar. De vita vägsträckorna i norra Sverige är de som har mer än 10 mil mellan snabbladdare. Trafikverket planerar att fylla luckorna med ytterligare finansiering sommaren 2024.

 

Karta som visar utbyggnad av laddinfrastruktur för persontrafik

Klicka på bilden för att förstora

Publik laddning för tunga fordon ökar i snabb takt

Även för tunga fordon byggs laddinfrastukturen ut. Mellan 2022–2024 har Energimyndigheten genom sitt stöd för Regionala elektrifieringspiloter, bidragit till etableringen av cirka 60 laddstationer för tunga fordon, med målet att ha 250 laddstationer på plats till slutet av 2025.

Karta visar utbyggnad av snabbladdstationer för tunga fordon

Klicka på bilden för att förstora

EU ställer krav på laddning längs större vägar

För att en omfattande elektrifiering av transportsektorn ska ske måste det vara möjligt att på ett enkelt, tillförlitligt och säkert sätt ladda fordonen. Snabbladdningen är avgörande när elbilister ska köra längre sträckor. Därför är tillgång till laddning längs större vägar nödvändig.

EU-lagstiftning (AFIR) kräver att medlemsstaterna säkerställer att det finns laddinfrastruktur tillgänglig längs de större vägsträckorna. Lagstiftningen kräver också att medlemsstaterna underlättar för gemensamma betalningsmetoder.

Energimyndighetens uppdrag

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att vara nationell samordnare för laddinfrastruktur. Uppdraget innebär att Energimyndigheten ska samordna stöd till laddinfrastruktur och att informera om laddstationers placering. 

Samordning och regeringsuppdrag