Företagsaktiviteter

Ett exempel på en aktivitet som ingår inom programmet Coacher för energi och klimat (CEK) är att åka på företagsträffar. Då möts företag från liknande branscher för att få information, inspiration och utbyta idéer och erfarenheter.

Till exempel åkte en grupp av medverkande företag inom branscherna camping, hotell och vandrarhem på studieresa under våren 2018. Syftet var att titta på solprojekt som funkat bra och höra hur andra företagare resonerat då de valt att göra investeringen.

På första stoppet gjordes ett besök hos transportföretaget Joby Hova AB som för två år sedan installerat 313 m2 solceller på ett av sina tak. Med hjälp av solcellerna producerar de cirka 47 000 kWh/år och räknar med en återbetalningstid på 6-7 år. Coacherna diskuterade med företagets VD Ingemar Joby om hur de resonerat och kalkylerat när de valt att satsa på sol.

Avslutningsvis besöktes Kinnekulle camping. Campingens solfångare ger 26 500 kWh/år. Dessa används tillsammans med en 50 kW pelletspanna för att göra värme och varmvatten till campinggästerna. Campingägaren Mats Hulén visade runt och berättade hur anläggningen har fungerat och en installatör från Baxi var på plats för att berätta hur systemet hade planerats efter campingens behov.