Gröna hyresavtal

Genom ett grönt hyresavtal har du som fastighetsägare eller hyresgäst möjlighet att minska energianvändningen och miljöpåverkan i dina lokaler. Energimyndigheten har tagit fram en webbutbildning för alla som vill lära sig mer om gröna hyresavtal.

Ett grönt hyresavtal tydliggör vilka åtgärder som hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för ett medvetet hållbarhetsarbete som båda vinner på. Avtalet beskriver vad som är hyresgästens ansvar, vad som är fastighetsägarens ansvar och vad som är ett gemensamt ansvar.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Fastighetsägarna. Kursen lär ut vad ett grönt hyresavtal är och hur det fungerar. Du hittar utbildningen här  (du behöver först anmäla dig via formuläret nedan, då får du en kursbiljett med en kod till kursen).

I webbshop hittar du foldern Grönt hyresavtal.

Ja, jag vill gå webbkursen Gröna hyresavtal