Metodstöd

Vill du energieffektivisera ditt företag? Ibland kan det vara svårt att veta hur du bäst går tillväga. Därför har vi inom projektet Incitament för energieffektivisering tagit fram en rad hjälpmedel som vi kallar metodstöd.

Metodstöden hjälper dig bland annat att ta reda på hur du arbetar strukturerat med energi i företaget, vilka lagar och krav som gäller, konkreta förslag på energieffektiva åtgärder, hur du räknar på lönsamhet och hur du kan prioritera dina åtgärder.

På denna sida har vi samlat våra metodstöd som består av ett material om systematiskt och strukturerat energiarbete, branschvisa vägledningar för bästa teknik, en guide för hur du tar fram en åtgärdsplan samt filmer som visar på goda exempel hos företag som varit framgångsrika i sitt energiarbete. Klicka på det metodstöd som du är intresserad av nedan för att få mer information, ladda ner eller beställa trycksaker.

Företagets energitrappa - metodstöd för systematiskt och strukturerat energiarbete Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering - metodstöd
Branschvisa vägledningar för bästa teknik - metodstöd