Branschvisa vägledningar för bästa teknik

I de branschvisa vägledningarna får du djupgående kunskap om lagkrav kopplat till energi, potential för energieffektivisering och förslag på åtgärder för att ditt företag så enkelt som möjligt ska komma igång och energieffektivisera.

Olika företag har olika förutsättningar för att genomföra energieffektiva åtgärder. Därför är åtgärdsförslagen uppdelade i olika nivåer för att du ska kunna hitta något som passar just ditt företag.

Det finns två versioner av de branschvisa vägledningarna. En lång och en kort. De korta versionerna har fokus på åtgärder för energieffektivisering och passar utmärkt för ett företag som vill komma igång med energiarbetet. I de långa versionerna hittar du förutom tips på åtgärder även fördjupad information om vad som är bästa teknik inom branschen, lagstiftning på energiområdet och potential för energieffektivisering.

Branschvisa vägledningar

Vägledning för bästa teknik som passar alla företag

I dessa vägledningar får du djupgående kunskap om lagkrav, potential för energieffektivisering. Du hittar förslag på åtgärder för så kallade stödprocesser som finns hos de flesta företag, till exempel ventilation, belysning och uppvärmning.

Energieffektivisering i företag - en vägledning för bästa teknik (långversion) Använd energi mer effektivt i ditt företag (kortversion)

Omslag: Energieffektivisering i företag - en vägledning för bästa teknik

Omslag: Använd energi mer effektivt i ditt företag

Beställ eller ladda ner Beställ eller ladda ner

Vägledning för bästa teknik inom ytbehandling

I dessa vägledningar får du djupgående kunskap om lagkrav, potential för energieffektivisering och förslag på åtgärder inom ytbehandling.

Energieffektivisering inom ytbehandling - en vägledning för bästa teknik (långversion) Använd energi mer effektivt vid ytbehandling (kortversion)

Omslag: Energieffektivisering inom ytbehandling - en vägledning för bästa teknik

Omslag: Använd energi mer effektivt vid ytbehandling

Beställ eller ladda ner Beställ eller ladda ner

Vägledning för bästa teknik i gjuterier

I dessa vägledningar får du djupgående kunskap om lagkrav, potential för energieffektivisering och förslag på åtgärder i gjuterier

Energieffektivisering i gjuterier - en vägledning för bästa teknik (långversion) Använd energi mer effektivt i ditt gjuteri (kortversion)
Omslag: Energieffektivisering i gjuterier - En vägledning i bästa teknik Omslag: Använd energi mer effektivt i ditt gjuteri
Beställ eller ladda ner Beställ eller ladda ner

.