Systematiskt och strukturerat energiarbete

Med materialet Företagets energitrappa vill vi underlätta för dig som driver företag att arbeta strukturerat och systematiskt med energifrågor. Genom enkla åtgärder inom energieffektivisering kan ditt företag både spara pengar och bidra till en bättre miljö.

För att veta hur ditt företag ligger till i energiarbetet, börja med att göra en självskattning. Att börja med en självskattning ger dig status för hur ditt företag idag arbetar med energifrågorna och i vilket steg du ska börja läsa i Energitrappan.

Självskattning för företag

Gör en självskattning för att få reda på var du ska börja läsa i Företagets
energitrappa.

 Företagets energitrappa

När du gjort självskattningen ser du i vilket steg företaget befinner sig på i energitrappan. Då ser du enkelt vad som blir ditt nästa steg i energiarbetet. 
   

 

Utdrag av frågorna från excelverktyget Företagets energitrappa

Här kan du se alla frågor från den fullständiga energitrappan.

Energitrappa för små företag

Energitrappa för små företag kan du ladda ner här!


Om tilläggsbladet Energitrappa för små företag

Frågorna i självskattningsverktyget i broschyren Företagets energitrappa passar inte alltid de allra minsta företagen främst med avseende på organisationens storlek och möjligheter. Det finns nu framtaget ett enklare självskattningsverktyg som ett tillägg till broschyren. Det fungerar på precis samma sätt som självskattningsverktyget i broschyren och frågorna i tilläggsbladet utgår ifrån den vanliga självskattningen. Företagen svarar på frågorna i de olika stegen och kan därefter läsa sig till hur de kan komma vidare i sitt arbete.