Nätbaserat lärande

Nu har du möjligheten att lära dig mer om energieffektivisering kostnadsfritt och när du själv har tid. Energimyndigheten tar just nu fram ett antal webbutbildningar, anpassade för olika branscher. Fram till år 2021 ska nio inspirerande utbildningar lanseras, som kan genomföras av alla anställda på företaget.

Energimyndigheten har flera satsningar för små och medelstora företag som vill använda företagets energi mer effektivt. Fördelen med webbutbildningar är framför allt att du kan genomföra dem var du vill och i lugn och ro när du har tid. Därmed kan alla anställda få samma utbildning även om man inte har möjlighet att samlas vid ett och samma tillfälle. Innehållet i utbildningen uppmuntrar och inspirerar sedan till fortsatt lärande och aktiviteter.

Vinster med energieffektivisering

 • Spara pengar och öka företagets vinst
 • Stärka konkurrenskraften och öka produktiviteten
 • Stärka varumärket (många kunder efterfrågar miljömedvetna företag)
 • Modernisera verksamheten
 • Förbättra arbetsmiljön (renare, tystare, jämnare inomhustemperatur)
 • Minska företagets klimatpåverkan

Fördelar med utbildningen

 • Inspirerande utbildning i energieffektivisering
 • En utbildning som är utformad för just din bransch
 • Handfasta råd om vad du själv som anställd kan göra
 • Tips på vad företaget kan göra
 • Information om fördelar med energieffektivisering

Vill du gå en utbildning? Just nu finns kurser som vänder sig till hotell, restauranger, teknikföretag, installatörer, livsmedelsföretag, företag inom trä- och möbelindustrin samt bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. 

Här kan du läsa mer om utbildningarna.

Du hittar kurserna på kunskapsportalen.