Möt företag som genomfört en utbildning

Möt några av de företag som valt att komma igång med sitt energiarbete genom att gå webbutbildningen Energismarta företag. Just nu finns tre utbildningar: hotell, restaurang och teknikföretag, men fler utbildningar till fler branscher är på gång. Utbildningarna ger dig möjlighet att lära dig mer om energieffektivisering kostnadsfritt och när du själv har tid.

Christoffer Ferm, kvalitetschef, R-man
– Min upplevelse var att det var lätt att skapa ett konto och det tekniska fungerade bra. Utbildningen upplevde jag som lätt att förstå och informativ. Min tanke är att använda materialet som hjälp för att starta upp ett mer aktivt arbete mot minskad resursförbrukning. Jag ser det som en del i rätt riktning för att vara attraktiv för både befintliga och nya kunder, samt framtida medarbetare på R-man.

 

Lotta Boman

Lotta Boman, VD, Sigtunahöjden Hotell & Konferens
Foto: Sara Appelgren

– Jag tycker att utbildningarna är ett lättsamt, konkret och annorlunda sätt att komma igång med sitt hållbarhetsarbete. För mig som chef blir det enklare att skapa engagemang för energifrågorna bland mina medarbetare med hjälp av utbildningarna. De ger en bra introduktion på en grundläggande nivå, men passar även företag som kommit lite längre i sitt energiarbete.

 

 

Suzanne PareniusSuzanne Parenius, VD, Hjortviken Konferens
Foto: Marie Ullnert

– För oss på Hjortviken har utbildningen väckt många tankar. För vår del handlade det om att börja genom att ta ett steg i taget och göra hållbarhet till en integrerad del i vårt utvecklingsarbete. Med bra verktyg, som en webbutbildning, har vi fått än mer engagerade medarbetare och visar för våra gäster att vi tar ansvar. Det är både tillfredsställande, värdefullt och i slutänden dessutom lönsamt!

 

 

Caroline StrindmarCaroline Strindmar, hållbarhets- och livsmedelsstrateg, Visita
Foto: Visita

– Utbildningen visar med konkreta exempel att det går att öka energieffektiviseringen med enkla metoder. Mycket kan bli bättre om alla på hotellet eller restaurangen förstår att deras val av produkter och maskiner spelar roll. Bilden av hållbarhetsarbetet som något kostsamt stämmer inte, utan det handlar både om att minska klimatpåverkan samt öka lönsamheten och konkurrenskraften hos företagen.