Gå med i ett nätverk

Hur gör jag för att gå med i ett nätverk? Vad får jag? Kostar det något? Här finns information för dig som är intresserad av att delta med ditt företag i ett energieffektiviseringsnätverk.

För att gå med i ett nätverk så krävs det främst att företaget vill bidra med sitt eget engagemang och sin tid. För att delta ska företagets Vd skriva under ett avtal. Företaget ska också betala en deltagaravgift på 10 000 kronor per år.

Vad får vi som deltagande företag?

Som deltagande företag i ett nätverk får ni:

 • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.
 • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning.
 • Tillgång till upp till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert där företaget får kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.
 • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.
 • Information om forskning på området, lagstiftning och ekonomiska stöd som finns att söka.
 • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.
 • Stöd och utbildning genom nätverksträffar i att arbeta med energiledning.

Vad krävs av mitt företag om vi går med?

Om företaget ansluter sig till ett nätverk ska företaget:

 • Betala deltagaravgift på 10 000 kr per år.
 • Delta på minst 3 nätverksmöten per år.
 • Anlita och finansiera en energikonsult för att genomföra eller uppdatera en energikartläggning.
 • Upprätta energipolicy, energimål och handlingsplan.
 • Genomföra en intern informationsträff eller utbildning på företaget i syfte att involvera övriga anställda.
 • Följa upp företagets energianvändning löpande under nätverkets gång.

Hur gör man för att delta?

Är du intresserad av att delta i ett nätverk?

Kontakta nätverkskoordinatorn i din region så hjälper de dig vidare.