Anknutet företag

Ett anknutet företag är ett företag som äger mer än 50 procent i ett annat företag eller ägs till mer än 50 procent av ett annat företag. Ett typexempel på ett anknutet företag är ett helägt dotterbolag.

Så räknar du

För att räkna ut ditt företags storlek ska alla ingående företag räknas in och ses som ett företag.

Om de beräknade uppgifterna håller sig inom storlekskriterierna är företaget ett litet- eller medelstort företag. Kriterierna är:

  • Antal anställda ska högst vara 249 personer
  • Årsomsättningen ska inte överstiga 50 miljoner euro eller balansomslutningen ska inte överstiga 43 miljoner euro per år (endast ett av kriterierna behöver uppfyllas).

Räkneexempel:

 

 

Om ditt företag ägs till mer än 50 procent av ett eller flera andra företag sker beräkningen på samma sätt som ovan. Alla inblandade företag ska ses som ett företag. 

Behöver du hjälp?

Behöver du råd och vägledning inför att du ska söka stöd eller avgöra om du har rätt till att få stöd? Ta hjälp av de regionala energikontoren om du ska söka energikartläggningsstöd eller stöd för fördjupade studier. Har du frågor kring definitionen av små och medelstora företag, kontakta Energimyndigheten.