Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Vill ditt företag få koll på er energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? En energikartläggning är då ett bra första steg, och ditt företag kan nu få ekonomiskt stöd från oss för att genomföra den. Längs vägen från ansökan om stöd till färdig energikartläggning finns ditt regionala energikontor och hjälper dig.

Vi erbjuder finansiellt stöd till små och medelstora företag som vill genomföra en energikartläggning. Stödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning upp till max 50 000 kronor.

Frågetecken, illustration. Pengar, illustration.
Vad är en energikartläggning? Ansöka om stöd
Checklista, illustration Diagram, illustration.
Genomför en
energikartläggning
Rapportering och
utbetalning av stöd

Få hjälp att komma igång!

Vill du ha hjälp att komma igång och energieffektivisera, och att ansöka om stöd för en energikartläggning? Kontaka ditt regionala energikontor så hjälper de kostnadfritt ditt företag.

Har du frågor som inte besvaras av sidorna ovan, se också vår frågor och svar för mer information.