Ansökan om stöd

Från och med 2 mars till och med 30 april 2020 kan du ansöka om stöd för energikartläggning.

Utlysningen är nu stängd och det går inte att söka stöd.

Hur stort stöd kan ditt företag få och för vad?

Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. Ditt företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd.

Här ser du hur stort stöd ditt företag kan ansöka om.

För att ditt företag ska ha rätt till stödet ställer Energimyndigheten vissa krav på vad en energikartläggning ska innehålla och hur denna ska redovisas.

Läs mer om energikartläggningens innehåll. 

Viktiga datum för ansökan om stöd.

Ansökan om stöd ska skickas in innan energikartläggningen beställs. Energikartläggningen bör påbörjas först när du fått ett beviljat beslut från Energimyndigheten.

Vem kan söka stödet?

Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år.

Läs mer här om hur du avgör om ditt företag kan få stöd.

Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning av djurenheter, kan få stöd även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även organisationer exempelvis bostadsrättsföreningar, trossamfund och idrottsföreningar kan söka stödet, mer information om vad som gäller för dessa organisationer hittar du under Frågor och svar.

När får ditt företag inte söka stöd?

Ditt företag kan inte söka stödet:

 • om företaget redan beställt en energikartläggning.
 • om företaget har fått energikartläggningsstöd utbetalat under föregående stödperiod 2010–2014.
 • om företaget genomför en energikartläggning som har fått annan offentlig finansiering eller som har finansierats av EU.
 • om företaget omfattas av Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag.
 • om företaget äger byggnader som har skyldigheter enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, får inte resultatet av en energikartläggning användas för att uppfylla dessa lagkrav.

Från ansökan till systematisk energiarbete

Energikartläggningens steg från beställning till systematsikt energiarbete. Illustration  

En energikartläggning med stöd från Energimyndigheten innehåller dessa steg. 

Mitt företag vill ansöka om stöd

För dig som ska genomföra ditt företags ansökan finns här nedan en beskrivning av hur du gör steg för steg för att ansöka via vår e-tjänst E-kanalen. Till stöd kan du också ta vår användarmanual Ansökan och rapportering i E-kanalen för Energikartläggningsstödet.

Steg 1: Ansök om behörighet i E-kanalen

Innan du kan påbörja din ansökan måste du först söka behörighet i vår e-tjänst E-kanalen.Gör så här:

 1. Gå till E-kanalen och välj "Ansök om behörighet".
 2. Gå sen till "Ansök om behörighet som projektledare" och fyll i de uppgifter som efterfrågas. Det kan ta upp till ett par dagar att få behörighet. OBS! Tänk på att spara dina användaruppgifter till E-kanalen eftersom de även ska användas vid både ansökan och rapportering.

Steg 2: Logga in i E-kanalen

När du har fått din behörighet godkänd kan du logga in i E-kanalen. Gör så här:

 1. Gå in i E-kanalen. Logga in med dina användaruppgifter genom att klicka på länken "Användarnamn och lösenord".
 2. Ange användarnamn och lösenord och klicka OK. När du har loggat in kommer du till startsidan i E-kanalen.

Steg 3: Ansök om stöd i E-kanalen

När du har loggat in i E-kanalen kan du gå vidare och påbörja din ansökan om stöd. Gör så här:

 1. Klicka på "Ny ansökan" och välj "Stöd till Energikartläggning".
 2. Fyll därefter i grunduppgifter under fliken "Sökande" och spara uppgifterna. OBS! Om företagets organisationsnummer inte finns med sedan
  tidigare i Energimyndighetens intressentregister kommer det att stå
  "Det finns ingen organisation", när du söker på ditt organisationsnummer. Du
  behöver då själv lägga in ditt företag genom att klicka på knappen "Ändra/Lägg
  till.....". Därefter kan du fortsätta din ansökan. För att se hur stort stöd ditt företag kan söka läs mer här.
 3. Gå vidare till fliken "Projekt". Fyll i efterfrågade uppgifter och spara.
  OBS! Med "Datum för projektstart" avser då konsulten börjar med sitt arbete. Om kompetensen finns på företaget gäller samma sak, ange det datum som arbetet påbörjas. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor innan företag får besked från Energimyndigheten. Exempelvis om du söker stödet 2017-03-01 ange tidigast 2017-03-21 som startdatum. Om företag är snabba att skicka tillbaka underskrivna ärendebekräftelsen kan handläggningen gå snabbare. Med "Tidpunkt då projektet beräknas vara klart" avses tidpunkten då energikartläggningen beräknas vara färdigställd, inte då åtgärder beräknas vara implementerade. Vi rekommenderar en projekttid på minst tre månader. 6 månader är max projekttid. Behöver du längre behöver du motivera varför.
 4. Gå vidare till fliken "Frågor". Fyll i efterfrågade uppgifter och spara.
 5. Via fliken "Kontroll" kan du kontrollera så att samtliga uppgifter är ifyllda.
  När det står "Klar" på båda raderna, gå vidare till fliken "Insändning".
 6. I fliken "Insändning", klicka på "Sänd in" längst ner på sidan. Ansökan har nu
  skickats till Energimyndigheten.
 7. Du får upp ett meddelandefönster när din ansökan är inskickad. Energimyndigheten skickar ett beslut inom 4 veckor.

Steg 4: Returnera ärendebekräftelse

Efter att du har skickat in ansökan via E-kanalen, kommer du få en ärendebekräftelse via mejl till ditt företag. Denna ska skrivas under och skickas tillbaka till Energimyndigheten. Scanna gärna in den underskriva ärendebekräftelsen och skicka tillbaka via mejl till ansvarig handläggare (mejladress till handläggare finns på ärendebekräftelsen), så blir också handläggningstiden kortare. Det går även bra att skicka tillbaka via post. Gör så här:

 1.  Det är firmatecknaren för företaget som ska skriva under.
 2. Skicka tillbaka till Energimyndigheten inom tre veckor från att du fått ärendebekräftelsen.

Steg 5: Beslut från Energimyndigheten

Efter att du genomfört ansökan i E-kanalen och skickat tillbaka ärendebekräftelsen får du efter ett par veckor ett beslut per mejl som meddelar om ditt företags ansökan har godkänts eller inte.

I beslutet framgår bland annat beviljad tid för projektet och hur mycket pengar företaget får i stöd, samt när lägesrapportering (energikartläggning och energiplan) och slutrapportering ska göras.