Beräkna stödsumma

Stöd för en energikartläggning ska sökas innan kartläggningen genomförs och innan en energikonsult köps in. Här får du vägledning kring vad en energikartläggning kan kosta för ditt företag och hur mycket stöd ditt företaget kan söka.

Det genomsnittliga priset för energikartläggning grundas på cirka 800 faktiska energikartläggningar som rapporterats till Energimyndigheten under 2010–2014. Det finns andra faktorer som kan påverka priset - exempelvis teknisk komplexitet och geografisk avstånd mellan konsultföretag och sökande företag.

Energimyndigheten bestämmer inte hur mycket energikartläggningarna ska kosta. Det sker i förhandling mellan beställare och leverantör.

Ta hjälp av tabellen nedan när du ska göra din ansökan om stöd. Utgå från hur stor energianvändning i megawattimmar per år som företaget har.

Företag som söker stöd och anger en stödsumma som överstiger summorna i tabellen ovan kommer att behöva motivera anledningen till detta. Maximalt stödbelopp är dock 50 000 kronor.

Energianvändning MWh/år

Total kostnad för energikartläggningen (kr) Stöd du ska söka* (kr)
300-499 40 000 20 000
500-1999 60 000 30 000
2000-3999 80 000 40 000
≥ 4000 100 000 50 000 (största möjliga stöd)

* 50 procent av total kostnad för energikartläggning

Mer information hur du ansöker om stöd hittar du under Ansök om stöd