Genomföra energikartläggning

När ditt företags ansökan har godkänts kan ni påbörja er energikartläggning. För att genomföra kartläggningen väljer de flesta företag att anlita en energikonsult. När ditt företags energikartläggningen är genomförd och ni fått förslag på energieffektiviserade åtgärder är det dags att fatta beslut om vad som ska åtgärdas.

Få koll på energianvändningen

I detta steg kartläggs energianvändningen med hjälp av en energikonsult eller av någon på företaget, om det finns sådan kompetens inom företaget. Detta resulterar i en energikartläggningsrapport som beskriver hur energi används i företaget samt i vilken mängd.

Rapporten ska också presentera ett antal förslag på åtgärder för att effektivisera energianvändningen.

Beställa energikonsult

Energimyndigheten ställer krav på innehållet i energikartläggningen och hur den redovisas i energikartläggningsrapporten. Därför är det viktigt att den konsult som anlitas är medveten om dessa krav och följer dem. Det är en förutsättning för att stödet ska kunna betalas ut till ditt företag.

Läs mer om vad energikartläggningen ska innehålla

Ta del av våra tips när du beställer en energikartläggning

Viktiga datum för ansökan om energikartläggning.

Besluta om åtgärder

Använd resultatet av energikartläggningen för att välja ut de energieffektiviseringsåtgärder som ni vill åtgärda. Samt presentera dessa för en eventuell företagsledning som kan fatta besluta om vad som ska genomföras.

En energiplan med datum om när dessa åtgärder ska genomföras ska företaget göra vid lägesrapporteringen. Det är viktigt att ledningen engagerar sig i beslut om åtgärder och även ser till att det skapas engagemang bland personalen.

En del åtgärder kan behöva kanske vidare utredningar, att ni vill få hjälp att finansiera merkostnaden för att välja ett energieffektivt alternativ. Eller kanske vill ni göra er produktionsprocess mer energieffektiv? När ditt företag genomfört sin energikartläggning finns fler fördjupande stöd att söka. För att ta nästa steg inom energieffektivisering.

Läs mer om våra fördjupande stöd.