Rapportering och utbetalning av stöd

Efter du fått stöd beviljat och genomfört din energikartläggning är det dags att lägesrapportera för att kunna få stödet utbetalt. Två är efter din energikartläggning vill vi också veta hur det gått, har ni genomfört de åtgärder ni planerat och hur stor har energibesparingen blivit? Detta meddelar du oss i din slutrapport.

Lägesrapportera

Den första rapporteringen sker när ditt företag genomfört sin energikartläggning. Läs mer om hur och vad som ska lägesrapporteras.

Utbetalning av stöd

För att stödet för energikartläggning ska betalas ut ska energikartläggningen vara genomförd och lägesrapporteringen vara godkänd. Här får du mer information om hur utbetalningen av stödet går till.

Slutrapportera

Två år efter att företaget har genomfört energikartläggningen ska företaget slutrapportera till Energimyndigheten. Hur har det gått med åtgärderna? Hur stor har energieffektiviseringen blivit hittills? Läs om hur du slutrapporterar.