Slutrapportera

Senast två år efter att företaget har genomfört energikartläggningen ska företaget slutrapportera till Energimyndigheten. Hur har det gått med åtgärderna? Hur stor har energieffektiviseringen blivit hittills?

När ska jag slutrapportera?

När du får stödet beviljat får du ett datum för slutrapportering för företaget. Datumet ser du i beslutet om stöd. Datumet för slutrapportering ligger två år från det att energikartläggningen är genomförd.

Varför ska jag slutrapportera?

Syftet med slutrapporteringen är att följa upp hur det har gått med energieffektiviseringen i ditt företag. Energimyndigheten vill följa upp vilken effekt stödet har haft. Företaget ska därför redovisa vilka åtgärder som verkligen har genomförts under de två åren från det att energikartläggningen och lägesrapporteringen genomfördes.

Ytterligare uppföljning av resultat

Energimyndigheten kan komma att göra ytterligare uppföljning av stödet utöver slutrapporteringen. De företag som har fått stöd ska därför vara beredda att lämna uppgifter till Energimyndigheten som krävs för myndighetens uppföljning och utvärdering av stödet.

Energimyndigheten kan i vissa fall be företaget att dela med sig av den kunskap och de erfarenheter som företaget fick i samband med energikartläggningen. Detta innebär till exempel att företag kan kontaktas av Energimyndigheten för en intervju om energikartläggningens resultat och eventuellt delta i olika sammanhang för att inspirera andra företag.

Så gör du för att slutrapportera

Här hittar du en beskrivning av hur du gör steg för steg för att slutrapportera via vår e-tjänst E-kanalen till stöd kan du också ta vår användarmanual Ansökan och rapportering i E-kanalen för Energikartläggningsstödet.

Steg 1: Logga in i E-kanalen

 1. Gå till E-kanalen
 2. Logga in med det användar-id och lösenord som du skapade när du ansökte om stödet.

Steg 2: Rapportera företagets energieffektiviseringsåtgärder

 1. Gå därefter in på Pågående ärenden. Välj ditt företags ärende genom att klicka på Välj.
 2. Välj fliken Rapportera och klicka därefter på Rapportera.
 3. Välj fliken Slutrapportering. Här ser du de åtgärder som ditt företag planerade att genomföra vid lägesrapporteringen. Ange för varje åtgärd om den är genomförd/ej genomförd eller pågående. Avsluta med knappen Spara.

Steg 3: Frågor del 1 och del 2

 1. Välj fliken Frågor del 1. Här ber vi dig svara på 17 frågor som handlar om företagets energieffektivisering. Avsluta med knappen Spara.

 2. Välj fliken Frågor del 2. Ange vilka påstående som stämmer med ditt företags energiarbete. Avsluta med knappen Spara.

Steg 4: Bifoga eventuella filer

 1. Under fliken Bilagor kan du bifoga eventuella filer. Klicka på Browse...., leta upp din fil och klicka på Lägg till.

Steg 5: Kontrollera rapporteringen

 1. Under Kontroll-fliken får du en överblick över den rapportering du gjort. Här kan du se status för de olika flikarna. När status är Klar för samtliga rader kan redovisning skickas in till Energimyndigheten.

Steg 6: Skicka in rapportering

 1. När inrapporteringen är korrekt utförd (Se Kontroll-fliken) så klickar du på knappen Skicka in. Då skickas företagets rapportering in till Energimyndigheten elektroniskt och du behöver inte skriva ut och skicka in en fysisk kopia med post. Men du får valet att skriva ut slutrapporten för egen användning om du önskar.

 2. Rapporteringen kommer nu att granskas av Energimyndigheten.

   

Återbetalningskrav eller beslut att inte betala ut stödet

Energimyndigheten kan besluta att inte betala ut det stöd som har beviljats. Detta kan ske om ett företag som beviljats stöd lämnat felaktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp. Företaget som fått pengar kan bli skyldiga att betala tillbaka hela eller delar av summan. Detsamma gäller om villkoren för stödet inte har följts, exempelvis att företaget inte slutrapporterat senast två år efter datum för lägesrapportering.