Vad är en energikartläggning?

En energikartläggning är en genomgång av hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva ditt företags verksamhet. Energikartläggningen ger också förslag på åtgärder som kan hjälpa ditt företag att använda energi på smartare sätt. Förslagen kan vara investering i ny utrustning men också nya arbetssätt och rutiner.

Energikartläggningen är ett första steg i att komma igång och energieffektivisera. Energieffektivisering kan ge många fördelar för ditt företag, som till exempel:

  • sänkta energikostnader
  • stärkt konkurrenskraft
  • stärkt varumärke
  • minskad klimatpåverkan

Läs om fler vinster med att energieffektivisera.

Få hjälp att välja de bästa åtgärderna

Den rapport som energikartläggningen ger är ett bra beslutsunderlag för hur ditt företag ska gå vidare med att genomföra åtgärder som effektiviserar er energianvändning. I den kan du till exempel se hur snabbt en investering skulle löna sig i minskad energianvändning och ditt företag får lättare att prioritera vilka åtgärder som ni vill genomföra.

Vem genomför energikartläggningen?

Det finns två alternativ för vem som ska genomföra energikartläggningen och skriva rapporten:

  • Anlita en konsult med specialkunskap om energi som utför energikartläggningen.
  • Personal på företaget med kompetens inom området som själv kan utföra energikartläggningen.

Oavsett vem som genomför energikartläggningen innebär det en kostnad, och det är denna kostnad som Energimyndigheten erbjuder finansiellt stöd för.

Inspireras av andra

En mängd företag i många olika branscher har redan idag genomfört en energikartläggning och energieffektiviserar sin verksamhet. Detta har bidragit till sparade pengar långt över kostnaden för en energikartläggning. Här är några exempel:

Fler artiklar om företag som energieffektiviserat hittar du här.

Få hjälp att komma igång!

Du som vill komma igång och energieffektivisera kan få kostnadsfri rådgivning från ditt regionala energikontor. De kan hjälpa ditt företag genom arbetet med att energieffektivisera. De kan hjälpa dig att ansöka om stöd, och hjälpa dig att ställa rätt krav på en konsult.

Kontakta ditt regionala energikontor.