Miljöstudier – inför en energieffektiv investering - Stängd

Visade er energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på de mest energieffektiva lösningarna? Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag. Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden för att genomföra en studie som leder till en energieffektiv investering.

Från och med 30 november 2019 går det inte längre att ansöka om stödet Miljöstudier.

 Vinsterna med energieffektivisering är inte bara minskade kilowattimmar och minskade kostnader, det kan också leda till nya arbetssätt och en förbättrad arbetsmiljö. Vårt syfte med Stöd till miljöstudier är också att få fram nya innovativa lösningar som kan spridas till flera företag.  

Vad är en miljöstudie?

Studien ska ge svar på ett problem som ditt företag har inom energiområdet, och som behöver undersökas närmare. Innan du kan ta beslut om en eventuell investering. Vilken är den bästa lösningen för ditt företag utifrån era förutsättningar?

Inspiration från företag som genomfört en miljöstudie

Vad kan ett problem vara?

En miljöstudie kan omfatta ett brett område inom energieffektivisering. Det problem miljöstudien ska lösa kan till exempel fokusera kring olika stödsystem, eller se över produktionsanläggningar, ventilation, värmeåtervinning och mätning av olika delsystem. Men också frågor om energieffektiva lösningar vid nybyggnation eller renovering av befintliga anläggningar och utrustning. Vi har identifierat tre övergripande områden till vilka många studier kan kopplas till:

Lås inte fast dig vid dessa områden utan att tänk fritt utifrån vad ditt företag skulle behöva veta för att komma vidare i ert energiarbete.

Hur stort stöd kan ditt företag få?

 Det finns inga fasta summor för hur stort eller litet stöd ditt företag kan få. Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50–249 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

Stödet är inte till för att bekosta en investering utan för att finansiera studien inför en eventuell investering. Miljöstudier kan exempelvis finansiera internt arbete på företaget, en extern konsult eller för att hyra in utrustning. Stödet ska användas för att undersöka möjligheter till energieffektivisering och kan inte användas för att till exempel undersöka installation av förnybara energikällor.

Ska ni göra inköp som överstiger 100 000 kronor?

Så söker du stödet

Ansökan av stödet görs via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Läs mer om hur du ansöker här. För att kunna söka stödet, ska företaget ha gjort en energikartläggning. Energikartläggningen ska uppfylla Energimyndighetens kriterier, läs mer om kriterierna här. Vid nybyggnation ska ansökan istället kompletteras med ett projekteringsunderlag.

Sista ansökningsdag är 30 november 2019.

Rapportera för att få stödet

Vid studiens slut ska en slutrapport skickas in till Energimyndigheten som redovisar hur arbetet gått. Vad har studien kommit fram till. Bör en investering genomföras eller inte?

Resultat av studien och slutrapporten ska ge ett underlag för att besluta om en investering ska genomföras, och ett resonemang om potentialen för energieffektivisering. Ta gärna hänsyn till hela investeringens livscykel och välj en ekonomisk beräkningsmetod som tar hänsyn till det.

Läs gärna igenom vad som ska rapporteras för att ditt företag ska få rätt till utbetalning av stöd.

Behöver du hjälp?

Här kan du se våra frågor och svar.