Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Efter en energikartläggning och genomförandet av dess åtgärder kan det fortfarande finnas stora möjligheter till ytterligare energieffektivisering. Kanske visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på de mest energieffektiva lösningarna? Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag.

Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden för att genomföra en studie som leder till en energieffektiv investering.

En energikartläggning identifierar en rad åtgärder men det är oftast de enklare åtgärderna som belysning eller tryckluft som åtgärdas. Det kan finnas betydligt större möjligheter till energieffektivisering genom att fördjupa arbetet och att till exempel se över produktionsprocesser som inte fungerar optimalt.

Vill ditt företag arbeta mer fokuserat med energifrågor, och behöver planera upplägg, ansvar och rapporteringssystem? Då kan det vara lämpligt att genomföra en miljöstudie som ditt företag kan söka och få ekonomiskt stöd för.

Vinsterna med energieffektivisering är inte bara minskade kostnader utan det kan också leda till nya arbetssätt och en förbättrad arbetsmiljö. Vårt syfte med miljöstudier är också att få fram nya innovativa lösningar som kan spridas till flera företag.

Inspiration från företag som genomfört en miljöstudie

Vad är en miljöstudie?

Studien ska ge svar på ett problem som ditt företag har inom energiområdet, och som behöver undersökas närmare. Innan du kan ta beslut om en eventuell investering. Vilket är den bästa lösningen för ditt företag utifrån era förutsättningar?

Vad kan ett problem vara?

En miljöstudie kan omfatta ett brett område inom energieffektivisering. Det problem den ska lösa kan till exempel fokusera kring olika stödsystem, eller se över produktionsanläggningar, ventilation, värmeåtervinning och mätning av olika delsystem. Men också problem vid nybyggnation eller renovering av befintliga anläggningar och utrustning. Vi har identifierat tre övergripande områden till vilka många studier kan kopplas till:

Lås inte fast dig vid dessa områden utan att tänk fritt utifrån vad ditt företag skulle behöva veta för att komma vidare i ert energiarbete.

Hur stort stöd kan ditt företag få?

Det finns inga fasta summor för hur stort eller litet stöd ditt företag kan få. Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50–250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

Stödet är inte till för att bekosta en investering utan för att finansiera studien inför en eventuell investering. Miljöstudier kan exempelvis finansiera internt arbete på företaget, en extern konsult eller för att hyra in utrustning. Stödet ska användas för att undersöka möjligheter till energieffektivisering och kan inte användas för att till exempel undersöka installation av förnybara energikällor.

Ska ni göra inköp som överstiger 100 000 kronor?

Behöver du hjälp?

Låter det krångligt? Eller är det svårt att veta om ert problem inom energiområdet lämpar sig för en studie? Då kan du ta hjälp av ditt regionala energikontor, de kan stötta dig vid en ansökan.

Har du frågor du inte känner att du fått svar på här se även våra frågor och svar.

Så söker du stödet

Ansökan av stödet görs via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Läs mer om hur du ansöker här. För att kunna söka stödet, ska företaget ha gjort en energikartläggning. Energikartläggningen ska uppfylla Energimyndighetens kriterier, läs mer om kriterierna här. Vid nybyggnation ska ansökan istället kompletteras med ett projekteringsunderlag.

Rapportera för att få stödet

Vid studiens slut ska en slutrapport skickas in till Energimyndigheten som redovisar hur arbetet gått. Vad har studien kommit fram till. Bör en investering genomföras eller inte?

Resultat av studien och slutrapporten ska ge ett underlag för att besluta om en investering ska genomföras, och ett resonemang om potentialen för energieffektivisering. Ta gärna hänsyn till hela investeringens livscykel och välj en ekonomisk beräkningsmetod som tar hänsyn till det.

Läs gärna igenom vad som ska rapporteras för att ditt företag ska få rätt till utbetalning av stöd.