Ansök om stöd

När du vill ansöka om stöd för Miljöstudier - inför en energieffektiv investering gör du det via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. På denna sida hittar du hur du gör detta steg för steg.

Gör så här för att söka stödet:

1. Sök behörighet i E-kanalen

För att kunna ansöka om stödet behövs en behörighet till Energimyndighetens elektroniska ansökningssystem E-kanalen. Läs mer i E-kanalen under Ansök om behörighet.

Efter ansökan om behörighet kan det ta upp till ett par dagar innan användarnamn och lösenord till E-kanalen skickas via e-post. Tänk på att spara användaruppgifterna.

2. Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta reda på nödvändig information om ditt företag samt förbered nödvändiga dokument. Här kan du läsa om vad ansökan ska innehålla samt använda vår checklista vid ansökan för att kontrollera att du har all information för att i nästa steg skicka in ansökan.

3. Logga in i E-kanalen och gör din ansökan

När du fått användarnamn och lösenord till E-kanalen är det dags att skriva in ansökan.

Gå till E-kanalen och logga in.

I E-kanalen väljer du "Ny ansökan", sedan "Utlysning". Programmet du ska välja heter "Programmet för nationella regionalfonden – Teknikutveckling och innovation" och utlysningen är "Stöd till studie inför energieffektiva investeringar 2.

4. Returnera ärendebekräftelse och samtyckesblankett

Efter att du har skickat in ansökan via E-kanalen, kommer en ärendebekräftelse att skickas per post till företaget. Med den följer även en blankett om samtycke för behandling av personuppgifter. Båda dokumenten ska skrivas under och skickas tillbaka till Energimyndigheten. Gör så här:

  • Skriv under ärendebekräftelsen och blanketten om samtycke för behandling av personuppgifter. Det är firmatecknaren för företaget samt projektledaren/kontaktpersonen på företaget som ska skriva under.
  • Ta fram handlingar som styrker behörigheten för firmatecknare, exempelvis registreringsbevis från Bolagsverket.
  • Lägg de påskrivna dokumenten samt handlingar som styrker firmatecknaren i returkuvertet och skicka tillbaka till Energimyndigheten inom tre veckor från att du fått ärendebekräftelsen.

5. Beslut om företagets stödansökan

Efter att du gjort ansökan i E-kanalen och återsänt ärendebekräftelsen och samtyckeblanketten får du efter ett par veckor ett beslut per post som meddelar om företaget har fått sin ansökan godkänd eller inte. I beslutet framgår bland annat beviljad tid för projektet och hur mycket pengar företaget får i stöd, samt när rapportering ska göras.

Allmänna bedömningskriterier - Så bedöms din ansökan

Energimyndigheten kommer att premiera ansökningar som tydligt visar hur studien är kopplat till energieffektivisering. Detta är de allmänna kriterierna som ansökningar bedöms utifrån:

  • Energirelevans, det vill säga i vilken omfattning resultatet av genomförandet leder till en energieffektivisering inom den egna verksamheten.
  • Spridningsmöjligheter och hur stor allmännyttan är samt nyttan för liknande företag och branscher.
  • Om analys av möjliga mervärden som minskat slitage, minskat underhåll, arbetsmiljön (till exempel buller) inkluderas.

För de områden som Energimyndigheten har identifierat finns även specifika bedömningskriterier, läs mer under respektive område: