Teknikutveckling och innovation – stöd inom energieffektivisering

Har ditt företag gjort en energikartläggning och kanske genomfört en del åtgärder men har en del kostsamma åtgärder kvar? Nu finns det möjlighet för små och medelstora företag att komma ännu längre i energiarbetet. Ni kan söka stöd för att genomföra energieffektiva åtgärder eller göra en miljöstudie och undersöka om en energieffektiv investering skulle kunna hjälpa företaget.

Stöd för Miljöstudier - Stängd

Kanske visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på vad som skulle vara den mest energieffektiva lösningen? Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag.

En miljöstudie ska ge svar på ett problem som ditt företag har inom energiområdet, och som behöver undersökas närmare. Innan du kan ta beslut om en eventuell investering. Vilket är den bästa lösningen för ditt företag utifrån era förutsättningar?

Stödnivå: Ni kan få stöd med upp till 70 procent av kostnaden för studien.

Sista ansökningsdag: 30 november 2019

Exempel från företag som genomfört en miljöstudie

Så söker du stöd för Miljöstudier

Mer information om Miljöstudier och hur du ansöker om stödet

Investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärder - Stängd

Kom det fram något förbättringsförslag i energikartläggningen som skulle innebära en stor kostnad men leda till en effektivare energianvändning i företaget? Då kan ditt företag söka stöd upp till 50 procent av stödgrundande kostnader.

Exempel på vad en energieffektiv åtgärd kan vara

  • Installera styrsystem för ventilation, värme och belysning
  • optimera värmeåtervinning.

Du kan inte ansöka om investeringsstöd för åtgärder för förnybar energi, till exempel solceller eller för konverteringar av tillförd energi till företaget.

Stödnivå: Ni kan få stöd med upp till högst 50 procent av stödgrundande kostnader.
Sista ansökningsdag: 15 oktober 2019.

Så söker du Investeringsstöd för energieffektiva åtgärder

Mer information om Investeringsstödet och hur du ansöker.

Behöver du hjälp?

Eller är det svårt att veta om det ni vill göra inom energieffektivisering kan få stöd inom Teknikutveckling och innovation? Kontakta ditt regionala energikontor för att få hjälp i ert energiarbete och vid ansökan av stöd.

Har du frågor du inte känner att du fått svar på här se även våra frågor och svar.