Ansök om stöd

När du vill ansöka om stöd inom Teknikutveckling och innovation gör du det via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. På denna sida hittar du hur du gör detta steg för steg.

Innan du gör en fullständig ansökan fyll gärna i vårt formulär och berätta om vad ditt företag vill ansöka om. Du kan då få återkoppling på om det kan passa inom Teknikutveckling och innovation innan du ansöker.

Gör så här för att söka stödet:

1. Sök behörighet i E-kanalen

För att kunna ansöka om stödet behövs en behörighet till Energimyndighetens elektroniska ansökningssystem E-kanalen. Läs mer i E-kanalen under Ansök om behörighet.

Efter ansökan om behörighet kan det ta upp till ett par dagar innan användarnamn och lösenord till E-kanalen skickas via e-post. Tänk på att spara användaruppgifterna.


2. Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta reda på nödvändig information om ditt företag samt förbered nödvändiga dokument. Här kan du läsa om vad ansökan ska innehålla samt använda vår checklista vid ansökan för att kontrollera att du har all information för att i nästa steg skicka in ansökan.

Se till att den som ansöker om stödet, är behörig att företräda företaget.


3. Logga in i E-kanalen och gör din ansökan

När du fått användarnamn och lösenord till E-kanalen är det dags att skriva in ansökan. Gå till E-kanalen och logga in.

I E-kanalen väljer du "Ny ansökan", sedan "Utlysning". Programmet du ska välja heter "Programmet för nationella regionalfonden – Teknikutveckling och innovation" och utlysningen är Fördjupande stöd för energieffektivisering i små och medelstora företag.

4. Beslut om företagets stödansökan

Efter att du gjort ansökan i E-kanalen, påbörjas handläggningen av ditt ärende. Din ansökan kan eventuellt behöva kompletteras med uppgifter. När ansökan är komplett får du, efter cirka 4 veckor, ett beslut per post som meddelar om företaget har fått sin ansökan godkänd eller inte. I beslutet framgår bland annat beviljad tid för projektet och hur mycket pengar företaget får i stöd, samt när rapportering ska göras.

5. Returnera samtyckesblankett och villkorsbilaga

När du får ditt beslut om stöd, medföljer villkorsbilaga och en blankett om samtycke för behandling av personuppgifter. Båda dokumenten ska skrivas under och skickas tillbaka till Energimyndigheten. Gör så här:

  • Skriv under villkorsbilagan och blanketten om samtycke för behandling av personuppgifter. Det är firmatecknaren för företaget samt projektledaren/kontaktpersonen på företaget som ska skriva under.
  • Ta fram handlingar som styrker behörigheten för firmatecknare, exempelvis registreringsbevis från Bolagsverket.

De påskrivna dokumenten samt handlingar som styrker firmatecknaren inlämnas till Energimyndigheten elektroniskt, i första hand via E-kanalen, inom tre veckor från att du fått beslut om stöd.

Allmänna bedömningskriterier - Så bedöms din ansökan

Energimyndigheten kommer att premiera ansökningar som tydligt visar hur studien projektet är kopplat till energieffektivisering. Detta är de allmänna kriterierna som ansökningar bedöms utifrån:

  • Potential till energieffektivisering som resultat av projektet, direkt och på sikt.
  • Potential att bidra till långsiktigt stärkt konkurrenskraft för företaget
  • Potential att bidra till utveckling av tekniksprång som minskar processrelaterad energianvändning väsentligt.
  • Projektets potential att ta fram underlag för beslut om satsningar på test eller utveckling av nya lösningar och/eller skapa förbättrade förutsättningar för införandet av nya lösningar, och/eller bidra till att nya lösningar införs som väsentligt kan bidra till minskad energianvändning i företaget och/eller den aktuella branschen.

Nyhetsvärde och innovationshöjd, värdet av det som projektet avser att tillföra i förhållande till befintlig kunskap samt projektets innovationshöjd och den förändring som kommer att ske vid implementering av resultaten

  • Spridningsmöjligheter av resultatet och hur stor allmännyttan är samt nyttan för liknande företag och branscher.