Ansök om stöd

När du vill ansöka om Investeringsstöd inom Teknikutveckling gör du det via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. På denna sida hittar du hur du gör detta steg för steg.

 

1. Sök behörighet i E-kanalen

För att kunna ansöka om stödet behövs en behörighet till Energimyndighetens elektroniska ansökningssystem E-kanalen. Läs mer i E-kanalen under Ansök om behörighet.

Efter ansökan om behörighet kan det ta upp till ett par dagar innan användarnamn och lösenord till E-kanalen skickas via e-post. Tänk på att spara användaruppgifterna.


2. Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta reda på nödvändig information om ditt företag samt förbered nödvändiga dokument. Här kan du läsa om vad ansökan ska innehålla samt använda vår checklista vid ansökan för att kontrollera att du har all information för att i nästa steg skicka in ansökan.

Se till att den som ansöker om stödet, är behörig att företräda företaget.


3. Logga in i E-kanalen och gör din ansökan

När du fått användarnamn och lösenord till E-kanalen är det dags att skriva in ansökan. Gå till E-kanalen och logga in.

I E-kanalen väljer du "Ny ansökan", sedan "Utlysning". Programmet du ska välja heter "Programmet för nationella regionalfonden – Teknikutveckling och innovation" och utlysningen är Investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärd.

4. Beslut om företagets stödansökan

Efter att du gjort ansökan i E-kanalen, påbörjas handläggningen av ditt ärende. Din ansökan kan eventuellt behöva kompletteras med uppgifter. Beslut meddelas via mail om ansökan är beviljad eller inte. I beslutet framgår bland annat beviljad projekttid och hur mycket pengar företaget får i stöd, samt datum för när företaget ska rapportera.

5. Returnera samtyckesblankett och villkorsbilaga

När du får ditt beslut om stöd, medföljer villkorsbilaga, en blankett om samtycke för behandling av personuppgifter och en blankett gällande medgivande av information. Dessa tre dokumenten ska skrivas under och skickas tillbaka till Energimyndigheten. Gör så här:

  • Skriv under villkorsbilagan och blanketten om samtycke för behandling av personuppgifter samt medgivandet av information. Det är firmatecknaren för företaget samt projektledaren/kontaktpersonen på företaget som ska skriva under.
  • Ta fram handlingar som styrker behörigheten för firmatecknare, exempelvis registreringsbevis från Bolagsverket.

De påskrivna dokumenten samt handlingar som styrker firmatecknaren inlämnas till Energimyndigheten elektroniskt, i första hand via E-kanalen, inom tre veckor från att du fått beslut om stöd.

Allmänna bedömningskriterier - Så bedöms din ansökan

Energimyndigheten kommer att premiera ansökningar som tydligt visar hur projektet är kopplat till energieffektivisering. Detta är de allmänna kriterierna som ansökningar bedöms utifrån:

  • Potential till energieffektivisering som resultat av projektet, direkt och på sikt.
  • Potential att bidra till att nya lösningar införs, som väsentligt kan bidra till minskad energianvändning i företaget och/eller aktuell bransch. 
  •  Realistiskt mål och ambitionsnivå.
  • Trovärdig genomförandeplan med definition av resurser i tid och budget samt nödvändig kompetens (internt/externt)
  • Ekonomisk kalkyl för investeringen enligt payoff/återbetalningstid och/eller med en livscykelskonstads-analys, LCC. Återbetalningstiden för ett energieffektiviseringsprojekt inom små och medelstora företag bör vara minst två år för att beviljas stöd.
  • Spridningspotential vilket gör att effekten av varje projekt ökar.
  • Mervärden i form av till exempel stärkt konkurrenskraft, förbättrad arbetsmiljö, minskat underhåll etc.